Сороко Наталія Володимирівна
Сороко Наталія Володимирівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене iitta.gov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід)
МА Шиненко, НВ Сороко
422012
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища
НВ Сороко
автореф. дис.… к. пед, 2012
412012
Развитие информационно-коммуникационной компетентности будущих педагогов в образовательном процессе вуза
ИБ Бичева, АЮ Старикова
Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 300-303, 2016
302016
Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень
ВЮ Биков, ОМ Спірін, НВ Сороко
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2015
232015
Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника
NV Soroko
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (1), 2008
18*2008
До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітній середній школі (на матеріалі 6-9 класів)
ДБ Рождественська, НВ Сороко
Збірник наукових праць Інституту засобів навчання АПН України" Інформаційні …, 2005
152005
Современные стратегии развития информационно-коммуникационной компетентности учителей в условиях компьютерно ориентированной среды в международном измерении
НВ Сороко
Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество …, 2013
122013
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
НВ Сороко
Комп'ютер у школі та сім'ї 1 (113), 33-38, 2014
112014
Перспективи розвитку програмного забезпечення як послуги для створення документів електронної бібліотеки на прикладі Microsoft Office 365
МА Шиненко, НВ Сороко
Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання …, 2012
112012
Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні
НВ Сороко
Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук …, 2004
92004
МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ РЕСУРСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ GOOGLE ANALYTICS
НВ Сороко, МА Шиненко
Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного …, 2012
82012
Інтеграція сучасних інформаційно-комунікаційнихтехнологій у навчальний процес: зарубіжний та вітчизняний досвід (на прикладі викладання рідної мови в старших класах)/Наукові …
НВ Сороко
Випуск 77, 113-118, 2008
8*2008
Організація роботи за методом навчального проекту загальноосвітнього навчального закладу
Н Сороко, М Смирнова
Практика управління закладом освіти 9 (3), с. 85-88., 2007
82007
Розвиток iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв фiлологiчної спецiальностi в умовах комп'ютерно орiєнтованого середовища: дис. канд. пед. наук: 13.00. 10/Наталiя …
НВ Сороко
72012
Теоретичні аспекти проблеми інформаційної компетентності вчителя-словесника
НВ Сороко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2008
62008
Застосування мультимедійних технологій при вивченнні мов у країнах зарубіжжя
НВ Сороко
Інформаційні технології і засоби навчання.—2007.—Випуск 2, 2007
62007
Загальні підходи до проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти впродовж життя
ОВ Овчарук, НВ Сороко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
52015
Ризики впровадження електронних бібліометричних систем оцінювання ефективності діяльності наукових працівників
ВЮ Биков, НВ Сороко
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-13, 2015
52015
Проблема развития информационно-коммуникационной компетентности учителей в условиях компьютерно ориентированной среды
НВ Сороко
Минск: БГУ, 2014
52014
Cтратегии мониторинга информационно-коммуникационной компетентности учителей в странах Европейского Cоюза (опыт Латвии, Литвы и Эстонии)
НВ Сороко
Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество …, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20