ДЮ Дрожжин
ДЮ Дрожжин
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механізм державного регулювання енергоефективності в Україні
ДЮ Дрожжин
Державне будівництво, 2012
182012
Державна інноваційна політика України в умовах євроінтеграції
ДЮ Дрожжин
Теорія та практика державного управління.–2014.–Вип 4 (47), 1-9, 2014
62014
Механізм державного регулювання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні
ВЮ Бабаєв, ДЮ Дрожжин
Теорія та практика державного управління, 214-223, 2012
52012
Державне регулювання енергоефективності в промисловості України
ДЮ Дрожжин
Теорія та практика державного управління, 195-200, 2012
42012
Механiзм державного регулювання енергоефективностi в Українi
ДЮ Дрожжин
Державне будiвництво, 2012
32012
Використання зарубiжного досвiду у сферi реформування електроенергетики
ДЮ Дрожжин
Актуальнi проблеми державного управлiння: зб. наук. пр, 108, 2006
22006
Розвиток державного регулювання електроенергетики в Україні
ДЮ Дрожжин
з держ. упр.: 25.00. 02/Дрожжин Дмитро Юрійович, 2006
22006
Яковлєв АI Напрями розвитку електроенергетичного комплексу України
АI Яковл, ДЮ Дрожжин
Вiсник Нацiонального технiчного унiверситету" Харкiвський полiтехнiчний …, 2005
22005
ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
МО Дурман, ЮД Дмитро
Науковий вісник: Державне управління, 84-96, 2020
12020
Мотиваційне забезпечення соціальної відповідальності державних службовців
НЕ Ткаченко, ДЮ Дрожжин
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
Аутсорсинг в регіональному електронному врядуванні в Україні
ІВ Моргачов, ЄА Івченко, ДЮ Дрожжин
ТОВ" ДКС-Центр", 2020
2020
Методологічні аспекти вдосконалення державних і регіональних цільових програм
ВЮ Бабаєв, ДЮ Дрожжин
Актуальні проблеми державного управління, 133-141, 2013
2013
МÎÒÈÂÀÖ²ЙÍÈЙ МÅХÀͲЗМ ÂÈБÎÐÓ П²ÄПÐÈЄМÍÈÖÜÊÎЇ IJЯËÜÍÎÑÒ² ЯÊ ²ÍÑÒÐÓМÅÍÒ ÀÊÒȲЗÀÖ²Ї МÎËÎIJЖÍÎÃÎ П²ÄПÐÈЄМÍÈÖÒÂÀ ÍÀ вÂͲ ÐÅòÎÍÓ
НЕ Ткаченко, ДЮ Дрожжин, ІВ Моргачов
²ÑÍÈÊ, 67, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13