Ларіонова Катерина Леонідівна | Larionova Kateryna
Ларіонова Катерина Леонідівна | Larionova Kateryna
Хмельницький національний університет /Khmelnytskyi National University/
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Гроші та кредит: Навчальний посібник
ІМ Михайловська, КЛ Ларіонова
Львів: Новий Світ-2000 4 (3), 2, 2006
572006
Формування організаційно-економічного механізму управління реструктуризацією підприємства
КЛ Ларіонова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 137-141, 2015
462015
Організаційно-економічний механізм управління інноваційною реструктуризацією підприємств
КЛ Ларіонова, ТВ Донченко
Хмельницький національний університет, 2017
262017
Планування собівартості продукції
ОО Орлов, ЄГ Рясних, К Ларіонова
191999
Формування складових елементів організаційноекономічного механізму управління санацією підприємства
КЛ Ларіонова
Вісник ХНУ 2 (6), 87-94, 2012
112012
Управління стратегічним співробітництвом банків та страхових компаній в межах фінансового супермаркету
КЛ Ларіонова, ОС Чубата
Наука й економіка, 2009
92009
Теоретичні засади дослідження поняття та сутності кредитних ризиків банківської діяльності
КЛ Ларіонова, ОМ Гаращук
Science, 16, 2009
82009
Можливості, проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні
КЛ Ларіонова, ОВ Яремчук
Наука й економіка.–2007.–ғ 4, 10-19, 2007
82007
Аналіз особливостей та сучасного розвитку інституту банкрутства та фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання Хмельницької області
КЛ Ларіонова, ГІ Капінос
Вісник Хмельницького національного університету, 50-55, 2006
72006
Нові підходи до концепції формування собівартості продукції в сучасних умовах розвитку економіки
КЛ Ларіонова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2000
72000
Роль стратегічних цілей у формуванні санаційної стратегії розвитку підприємства
КЛ Ларіонова
Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науковопрактичної …, 2012
62012
Управління формуванням обсягу та ціни власного капіталу банку
КЛ Ларіонова
Хмельницький національний університет, 2010
62010
Сучасний стан та перспективи змін грошово-кредитної політики України
КЛ Ларіонова, ГІ Капінос
Хмельницький національний університет, 2010
62010
Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами
КЛ Ларіонова
Вісник Технологічного університету Поділля.-Хмельницький РВЦ ТУП, 137-144, 2001
62001
Теоретичні аспекти визначення міжбанківського кредитного ринку та його сучасний стан в Україні
К Ларіонова, В Відлацький
Фінансовий простір, 32-37, 2015
52015
Методичні підходи до формування механізму управління прибутком банку
КЛ Ларіонова, ОС Кузьміна
Хмельницький національний університет, 2014
52014
Удосконалення інституту банкрутства як основа для оздоровлення економіки України
КЛ Ларіонова, ТВ Донченко
Хмельницький національний університет, 2012
52012
Факторинг: сутність та перспективи розвитку на українському ринку фінансових послуг
ОВ Височинська, КЛ Ларiонова
Наука й економiка/Науково-теоретичний журнал Хмельницького економiчного …, 2008
52008
Удосконалення моделі реструктуризації промислових підприємств
КЛ Ларіонова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 41-45, 2007
52007
Управління фінансовою санацією підприємств. Методичні вказівки для студентів спеціальності “Фінанси”
КЛ Ларіонова
Хмельницький: ХНУ 159, 2005
52005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20