Tetiana Tytarenko
Tetiana Tytarenko
Institute of Social and Political Psychology, National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Життєвий свiт особистостi: у межах i за межами буденностi
ТМ Титаренко
Київ, Либідь, 2003
785*2003
Личность: конфликт, гармония
ЕА Донченко, ТМ Титаренко
Политиздат Украины, 1989
3111989
Основи практичної психології : Підручник.
В Панок, Т Титаренко, Н Чепелєва
207*2006
Психология личности. Словарь-справочник
Т Титаренко, П Горностай
Рута, Київ, 2001
127*2001
Сучасна психологія особистості
ТМ Титаренко
К: Каравела, 2013
112*2013
Основи психології
ВА Роменець, ОВ Киричук, ТМ Титаренко
Київ:Либідь, 2006
97*2006
Испытание кризисом. Одиссея преодоления
Т Титаренко
Когито-центр, 2010
82*2010
Психологія життєвої кризи
ТМ Титаренко
К.: Агропромвидав, 1998
64*1998
Життєвий світ особистості: структурно-генетичний підхід
ТМ Титаренко
Автореф. докт. психол. н, 1994
621994
Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності
ТМ Титаренко, ОМ Кочубейник, КО Черемних
Міленіум, 2014
59*2014
Життєві кризи: технології консультування
ТМ Титаренко
К.: Главник, 2007
592007
Такие разные дети
Т Титаренко
Family Leisure Club, 2016
582016
Хлопчики і дівчатка: Психологічне становлення індивідуальності
ТМ Титаренко
К.: Знання, 48, 1989
571989
Кризове психологічне консультування
ТМ Титаренко
К.: Главник 17, 2004
552004
Жизненный мир личности: структурно-генетический подход
ТМ Титаренко
Дис… докт. психол. наук./АПН України. Інститут психології, 1994
421994
Практическая психология для воспитателя
ГП Лаврентьева, ТМ Титаренко
Киев, 1992. 124 с, 1992
42*1992
Роль дошкольного воспитания в формировании личности
ВК Котырло, ТМ Титаренко
К.: Общество «Знание, 1977
391977
Життєві домагання і професійне становлення особистості практичного психолога
ТМ Титаренко
Практична психологія та соціальна робота, 21-23, 2003
382003
Життєві завдання особистості як соціально-психологічний чинник моделювання майбутнього
ТМ Титаренко
Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст./АПН України, Ін-т соц. та …, 2007
372007
Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека
ТМ Титаренко, ТО Ларіна
ФОП-Марич В. М, 2009
34*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20