Tetiana Tytarenko
Tetiana Tytarenko
Institute of Social and Political Psychology, National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Життєвий свiт особистостi: у межах i за межами буденностi
ТМ Титаренко
Київ, Либідь, 2003
835*2003
Личность: конфликт, гармония
ЕА Донченко, ТМ Титаренко
Политиздат Украины, 1989
3361989
Основи практичної психології: Підручник для студ. вищих навч. закладів
ВГ Панок, ТМ Титаренко, НВ Чепелєва, ВВ Рибалка, ВФ Маценко
К.: Либідь, 2011
219*2011
Психология личности. Словарь-справочник
Т Титаренко, П Горностай
Рута, Київ, 2001
128*2001
Сучасна психологія особистості
ТМ Титаренко
К: Каравела, 2013
124*2013
Основи психології
ВА Роменець, ОВ Киричук, ТМ Титаренко
Київ:Либідь, 2006
101*2006
Испытание кризисом. Одиссея преодоления
Т Титаренко
Когито-центр, 2010
92*2010
Психологія життєвої кризи
ТМ Титаренко
К.: Агропромвидав, 1998
68*1998
Життєві кризи: технології консультування: навч. посіб.
ТМ Титаренко
К.: Главник.––Ч 1, 144, 2007
67*2007
Життєвий світ особистості: структурно-генетичний підхід
ТМ Титаренко
Автореф. докт. психол. н, 1994
651994
Такие разные дети
Т Титаренко
Family Leisure Club, 2016
632016
Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності
ТМ Титаренко, ОМ Кочубейник, КО Черемних
Міленіум, 2014
62*2014
Кризове психологічне консультування
ТМ Титаренко
К.: Главник 17, 2004
602004
Хлопчики і дівчатка: Психологічне становлення індивідуальності
ТМ Титаренко
К.: Знання, 48, 1989
571989
Жизненный мир личности: структурно-генетический подход
ТМ Титаренко
Дис… докт. психол. наук./АПН України. Інститут психології, 1994
471994
Практическая психология для воспитателя
ГП Лаврентьева, ТМ Титаренко
Киев, 1992. 124 с, 1992
44*1992
Життєві домагання і професійне становлення особистості практичного психолога
ТМ Титаренко
Практична психологія та соціальна робота, 21-23, 2003
422003
Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека
ТМ Титаренко, ТО Ларіна
ФОП-Марич В. М, 2009
40*2009
Роль дошкольного воспитания в формировании личности
ВК Котырло, ТМ Титаренко
К.: Общество «Знание, 1977
371977
Життєві завдання особистості як соціально-психологічний чинник моделювання майбутнього
ТМ Титаренко
Наукові студії із соціальної та політичної психології 16 (19), 304-311, 2007
362007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20