Кафедра географії України та регіоналістики
Кафедра географії України та регіоналістики
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Регіональні системи розселення: демографічні аспекти
ВО Джаман
Чернівці: Рута 2, 2003
922003
Історія географії в Україні
ЯІ Жупанський
Львів: Світ, 1997
591997
Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: підручник
М Жук, В Круль
Kondor, 2004
442004
Про об'єкт і предмет вивчення національного краєзнавства
Я Жупанський, В Круль
Краєзнавство, 3-6, 1994
241994
Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону
ЖІ Бучко
192002
До проблеми територіальних особливостей демографічних процесів в Україні
ВО Джаман
Укр. геогр. журн, 13-18, 1998
171998
Геопросторова організація фермерського укладу України: монографія
МД Заячук
Чернівці: Букрек, 2015
122015
Regionalni systemy rozselennya: demografichni aspekty [Regional settlement system: demographic aspects]
VO Dzhaman
Chernivtsi: Ruta 392, 2003
122003
Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва в Україні
ПО Сухий, МД Заячук
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
112012
Національна структура населення етноконтактних зон: монографія
ВО Джаман, І Костащук
Чернівцький національний університет, 2009
112009
Демогеографія. Навчальний посібник
ВО Джаман, ВП Круль, ГЯ Чернюх
Чернівці: Рута, 2002
102002
Соціально-економічна картографія
ЯІ Жупанський, ПО Сухий
Чер нівці, 1996
91996
Краєзнавство: історична географія. Конспект лекцій/За ред. ЯІ Жупанського
ВП Круль
Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1999
81999
Динаміка сільськогосподарського землекористування та землезабезпеченості в Західному регіоні України
ПО Сухий
ПО Сухий, 3-5, 2007
72007
Роль і місце географічного краєзнавства у структурі національного краєзнавства
ЯІ Жупанський, ВП Круль
Географічне краєзнавство: сучасний стан і перспективи.–Житомир: Льонок, 3-4, 1992
71992
Сільськогосподарське землекористування в західноукраїнському регіоні в кінці ХХ на початку ХХІ сторіч.
ПО Сухий
Наукові записки Вінницького державного педуніверситету ім. М. Коцюбинського …, 2007
62007
Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України)
ВО Джаман
ВО Джаман, 2004
62004
Вплив природно-ресурсного потенціалу території на розселення в Західному регіоні України
В Джаман
Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту: зб. наук. пр.–Вип 138, 108-116, 2002
62002
Природно-ресурсні можливості як чинник розселенської ємності території
ВО Джаман
Український географічний журнал, 51-55, 2006
52006
Етнічна структура населення України: територіальні відміни, динаміка
ВО Джаман
Наукові записки Вінницького держ. пед. університету.–Серія: Географія …, 2006
52006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20