Костянтин Кондратюк | Kostyantyn Kondratyuk
Костянтин Кондратюк | Kostyantyn Kondratyuk
професор історії, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нариси історії українського національно-визвольного руху
КК Кондратюк
Тернопіль:[Б. в.] 98, 1993
211993
Становлення і характер радянської влади в Західній Україні (вересень 1939–червень 1941 рр.)
К Кондратюк
Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис, 157, 2001
82001
Час народів
ОГ Аркуша, К Кондратюк, М Мудрий, О Сухий
Історія України ХІХ століття: навчальний посібник О. Аркуша, КК Кондратюк …, 2016
72016
Іван Франко-публіцист
К Кондратюк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 417-423, 2012
62012
Галичина і Волинь у роки Другої світової війни (1939–1945): навч. посібник/Костянтин Кондратюк
К Кондратюк
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011
62011
Дискусійні питання історії ЗУНР
К КондратюК
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 710-717, 2009
62009
Історія України. Від половини ХІХ століття до 1917 року
К Кондратюк
Тернопіль: Тернопіль, 1994
51994
Українська історіографія XIX-початку XX століть: основні напрями і концепції
К Кондратюк
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002
42002
Радянська Україна 20–30-х років ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс
К Кондратюк
Вісник Львівського університету. Сер.: Історична, 245-261, 2013
32013
Українсько-польське транскордонне співробітництво (1992–2010)
К Кондратюк
Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість, 2011
32011
Зміни етносоціального складу населення Львова (1944-2000)
К Кондратюк
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007
32007
Наукові бібліотеки Львова XIX-початку XX ст., орієнтовані на польського читача: заснування та формування фондів
Н Кунанець
Бібліотечний вісник, 52-64, 2006
32006
Західноукраїнська інтелігенція у перші роки радянської влади (вересень 1939-червень 1941)
К Кондратюк, І Лучаківська
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 33, 178-85, 1998
31998
Портрети видатних українських митців ХІХ–початку ХХ століття
К Кондратюк
Львів.: Студії, 1995
31995
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ФОРМУВАННЯ, СВІТОГЛЯД, ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
КК Кондратюк
ББК 72.3 д Ю 14, 341, 0
3
Історична наука у Львівському національному університеті імені Івана Франка на порозі ХХІ століття: здобутки і перспективи
К Кондратюк
Вісник Львівського університету. Серія історична, 190-198, 2013
22013
Новітня історія України. 1914-1945 рр.: навч. посіб./Львівський національний ун-т ім. Івана Франка
КК Кондратюк
Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007
22007
Радянський партизанський рух на Волині
К Кондратюк
Волинь у Другій Світовій війні: зб. наук. та публ. пр./голов. упоряд. ММ …, 2005
22005
Життя як довга нива
К Кондратюк
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 34, 11-20, 1999
21999
Українські національні збройні формування у 1941–1944 роках
К Кондратюк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 120-127, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20