Підписатись
Сергій В'ячеславович Кикоть / Serhii Kykot
Сергій В'ячеславович Кикоть / Serhii Kykot
Доцент кафедри ДММтаОМ НТУ України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Підтверджена електронна адреса в lll.kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вимушені коливання гнучкого трубопроводу з потоком рідини та нульовим початковим натягом при силовому збудженні
Горошко О.О., Кикоть С.В.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2012
22012
Власні частоти та власні форми регулярних ланцюгових коливальних систем.
Хорошев К.Г., Кикоть С.В.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2021
2021
Технологія організація facebook-спільноти в позааудиторній роботі зі студентами технічних закладів вищої освіти
Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В.А.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2021
2021
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з динаміки механічних систем для студентів заочної форми здобуття освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В.А.
Національний транспортний університет, м. Київ, 2020
2020
Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково–графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ «OpenModelica» (v. 1.12) для студентів заочної форми здобуття освіти …
Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В.А.
Національний транспортний університет м.Київ, 2020
2020
Приклад осучаснення освітніх програм машинобудівних спеціальностей на базі ПЗ OpenModelica
ХК Г., КС В., НВ А.
Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико- математичних …, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково–графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ «OpenModelica» для студентів денної форми навчання галузі знань 13 …
Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В. А.
Національний транспортний університет, м.Київ, 2019
2019
ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ FACEBOOK-СПІЛЬНОТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ
КГ Хорошев, ВА Ніколаєнко, СВ Кикоть
Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного …, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з динаміки механічних систем для студентів денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 …
Хорошев К.Г., Ніколаєнко В.А., Кикоть С.В.
Національний транспортний університет, м.Київ, 2018
2018
Коливання гнучкого трубопроводу на пружній основі при закритичних швидкостях транспортування рідини
Горошко О.О., Кикоть С.В.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2015
2015
Канонічні рівняння в дослідженні коливань плаваючого трубопроводу
Горошко О.О., Кикоть С.В.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2014
2014
Дослідження коливань гнучкого трубопроводу з використанням канонічного вигляду рівнянь.
Горошко О.О., Кикоть С.В.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2014
2014
Коливання криволінійного трубопровода з рухомою рідиною
Кикоть С.В.
Вісник Національного транспортного університету, 163-169, 2014
2014
Стійкість та коливання трубопроводу з малою згинною жорсткістю
Горошко О.О., Кикоть С.В.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер …, 2013
2013
Нелінійні коливання гнучкого трубопроводу з потоком рідини з нульовим початковим натягом
Горошко О.О., Кикоть С.В.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2012
2012
Коливання гнучкого трубопроводу на пружній основі з рухомою рідиною
Кикоть С.В.
Вісник Національного транспортного університету, 559-564, 2012
2012
Одночастотні динамічні процеси в системах з рухомим інерційним навантаженням
Горошко О.О., Кикоть С.В.
Комплексний аналіз і течії з вільними границями. (Праці / Ін-т математики …, 2010
2010
КОЛИВАННЯ І СТІЙКІСТЬ ТРУБОПРОВОДІВ З РУХОМОЮ РІДИНОЮ
Кикоть С.В.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико …, 2010
2010
Вимушені коливання реологічного трубопроводу з потоком рідини
Кикоть С.В.
Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки., 80 – 88, 2007
2007
Коливання реологічної труби під впливом потоку рідини
Кикоть С.В.
Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки., 89-96, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20