Борис Крімер
Борис Крімер
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН
Verified email at idss.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Молодь та молодіжна політика в Україні, соціально-демографічні аспекти/за ред. ЕМ Лібанової
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2010
134*2010
Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів
Н України
К.: Адеф-Україна, 2008
652008
Населення України, Імперативи демографічного старіння: Кол. монограф
К.: ВД «АДЕФ-Україна, 2014
46*2014
Людський розвиток в Україні, історичний вимір трансформації державної соціальної політики:[колективна монографія]/за ред. ЕМ Лібанової
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2014
42*2014
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990
T Frejka, S Gietel-Basten, L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, AĎ Akrap, ...
Comparative Population Studies, 2016
392016
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти
ЕМ Лібанова
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 248, 2010
222010
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe
TFS Basten
162015
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінювання
ЕМ Лібанова
Умань: Сочінський, 2012
92012
Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів: монографія
ВГ Саріогло
К.: Інст-т демогр. та соц. досліджень імені МВ Птухи НАН України 2023, 139, 2012
62012
Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку: монографія
ЕМ Лібанова
НАН України, Укр. центр соц. реформ, Фонд народонаселення ООН, 2009
62009
Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект
ІО Курило, СЮ Аксьонова, БО Крімер
Демографія та соціальна економіка, 65-79, 2016
42016
До питання про чинники дітородної активності населення
БО Крімер
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2010
42010
Особливості народжуваності іммігрантів у країнах Європи
БО Крімер
Україна: аспекти праці, 47–51, 2008
42008
Изменения в рождаемости населения Украины под влиянием помощи при рождении ребенка [Электронный ресурс]
БА Кример
Режим доступа: http://demoscope. ru/weekly/2013/0563/analit05. php, 0
4
Fertility and Motherhood in Ukraine: Regional Aspect
IO Kurylo, SY AKSYONOVA, BO KRIMER
Демографія та соціальна економіка, 65-79, 2016
32016
Демографічні результати запровадження допомоги при народженні дитини
БО Крімер
Демографія та соціальна економіка, 37-46, 2013
32013
Семейная политика в Украине [Электронный ресурс]
БА Кример
Режим доступа: www. demoscope. ru/weekly/2010/0405/analit02. php, 0
3
Зрушення у народжуваності: соціально-економічні чинники та можливості регулювання
БО Крімер
БО Крімер.–Ін-т демографії та соц. досліджень НАН України, 2011
22011
Рождаемость и родительство в социально-демографическом измерении
И Курило, Б Кример, С Аксьонова, Л Слюсар
2018
Трансформація народжуваності в Україні на ранніх етапах демографічного переходу
КБ О.
Демографія та соціальна економіка, 67-81, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20