Подписаться
Борис Крімер
Борис Крімер
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Молодь та молодіжна політика в Україні, соціально-демографічні аспекти/за ред. ЕМ Лібанової
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2010
194*2010
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990
T Frejka, S Gietel-Basten, L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, AĎ Akrap, ...
Comparative Population Studies, 2016
1712016
Населення України, Імперативи демографічного старіння: Кол. монограф
К.: ВД «АДЕФ-Україна, 2014
109*2014
Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів
Н України
К.: Адеф-Україна, 2008
932008
Людський розвиток в Україні, історичний вимір трансформації державної соціальної політики:[колективна монографія]/за ред. ЕМ Лібанової
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2014
59*2014
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти
ЕМ Лібанова
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 248, 1, 2010
472010
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe
S Basten, T Frejka, L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, A Akrap, ...
272015
Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку
ВГ Бялковська
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
232009
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінювання
ЕМ Лібанова
Умань: Сочінський, 2012
212012
Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект
ІО Курило, СЮ Аксьонова, БО Крімер
Демографія та соціальна економіка, 65-79, 2016
192016
Fertility and Motherhood in Ukraine: Regional Aspect
IO Kurylo, SY AKSYONOVA, BO Krimer
Демографія та соціальна економіка, 65-79, 2016
15*2016
Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів: монографія
ВГ Саріогло
Саріогло ВГ–К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи …, 2012
142012
Семейная политика в Украине [Электронный ресурс]
БА Кример
Кример БА–Режим доступа: http://www. demoscope. ru/weekly/2010/0405/analit02 …, 0
7
До питання про чинники дітородної активності населення
БО Крімер
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2010
52010
Особливості народжуваності іммігрантів у країнах Європи
БО Крімер
Україна: аспекти праці, 47–51, 2008
52008
Трансформація народжуваності в Україні на ранніх етапах демографічного переходу
Б Крімер
Демографія та соціальна економіка, 67-81, 2018
42018
Изменения в рождаемости населения Украины под влиянием помощи при рождении ребенка [Электронный ресурс]
БА Кример
Demoscope Weekly, 563-564, 2013
42013
Демографічні результати запровадження допомоги при народженні дитини
БО Крімер
Демографія та соціальна економіка, 37-46, 2013
42013
Зрушення у народжуваності: соціально-економічні чинники та можливості регулювання
БО Крімер
МВ Птухи, 2011
42011
Особливості сімейної політики у великих містах в умовах демографічного переходу
Б Крімер
Demography and social economy 43 (1), 19-37, 2021
32021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20