Підписатись
Борис Крімер
Борис Крімер
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН
Підтверджена електронна адреса в idss.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Молодь та молодіжна політика в Україні, соціально-демографічні аспекти/за ред. ЕМ Лібанової
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2010
191*2010
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990
T Frejka, S Gietel-Basten, L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, AĎ Akrap, ...
Comparative Population Studies, 2016
1652016
Населення України, Імперативи демографічного старіння: Кол. монограф
К.: ВД «АДЕФ-Україна, 2014
105*2014
Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів
Н України
К.: Адеф-Україна, 2008
842008
Людський розвиток в Україні, історичний вимір трансформації державної соціальної політики:[колективна монографія]/за ред. ЕМ Лібанової
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2014
56*2014
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти
ЕМ Лібанова
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 248, 1, 2010
432010
Barnett papers in social research. 2015, no. 9 [electronic resource]: Fertility and family policies in Central and Eastern Europe
L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, A Akrap, E Antipova, M Bobic, ...
Oxford: University of Oxford, Department of Social Policy and Intervention, 2015
272015
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінювання
ЕМ Лібанова
Умань: Сочінський, 2012
202012
Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку: монографія
ЕМ Лібанова, СЮ Аксьонова
НАН України, Укр. центр соц. реформ, Фонд народонаселення ООН, 2009
202009
Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект
ІО Курило, СЮ Аксьонова, БО Крімер
Демографія та соціальна економіка, 65-79, 2016
182016
Fertility and Motherhood in Ukraine: Regional Aspect
IO Kurylo, SY AKSYONOVA, BO Krimer
Демографія та соціальна економіка, 65-79, 2016
15*2016
Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів: монографія
ВГ Саріогло
Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи НАН України, 2012
142012
Семейная политика в Украине [Электронный ресурс]
БА Кример
Кример БА–Режим доступа: http://www. demoscope. ru/weekly/2010/0405/analit02 …, 0
7
Особливості народжуваності іммігрантів у країнах Європи
БО Крімер
Україна: аспекти праці, 47–51, 2008
52008
Трансформація народжуваності в Україні на ранніх етапах демографічного переходу
Б Крімер
Демографія та соціальна економіка, 67-81, 2018
42018
Изменения в рождаемости населения Украины под влиянием помощи при рождении ребенка [Электронный ресурс]
БА Кример
Demoscope Weekly, 563-564, 2013
42013
Зрушення у народжуваності: соціально-економічні чинники та можливості регулювання
БО Крімер
МВ Птухи, 2011
42011
До питання про чинники дітородної активності населення
БО Крімер
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2010
42010
Фінансові інструменти сімейної політики України в контексті вдосконалення системи сприяння сім’ям з дітьми
БО Крімер
Економіка України, 82-93, 2016
32016
Соцільна інтеграція осіб літнього віку в Україні як складова політики активного старіння
БО Крімер
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 445-450, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20