Volodymyr Krasnov
Volodymyr Krasnov
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, The Department of Pedagogics Psychology Medical and Pharmaceutical Law
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер, ВВ Краснов
Вороненко ЮВ, Мінцер ОП, Краснов ВВ–К, 2009
312009
Організація безперервного професійного розвитку викладачів у системі медичної освіти (аналітичний огляд та пропозиції)
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер, ВВ Краснов
Медична освіта, 2012
92012
Модуль реєстрації виконання студентами матрикулів практичних навичок та оцінок за ОСКІ в системі електронного контролю знань на базі СДО Moodle
ВП Марценюк, АВ Семенець
ЗДМУ, 2013
82013
Визначення критеріїв якості в системі безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів на основі концепції кредитів
ЮВ Вороненко, АМ Сердюк, ОП Мінцер, ЮП Вдовиченко, ОМ Вернер, ...
Медична освіта, 11-15, 2007
82007
Підходи до підготовки сімейних лікарів в Україні та країнах Європи
ЮВ Вороненко, ОГ Шекера, ВІ Ткаченко, НВ Медведовська, ...
Український медичний часопис, 116-120, 2014
72014
Методика оцінювання якості діабетологічної допомоги на основі анкетування лікарів
ВІ Ткаченко, БМ Маньковський, ВВ Краснов, ЛЮ Бабінцева
Медична інформатика та інженерія, 22–26-22–26, 2014
72014
Інформаційно-технологічні проблеми організації телемедичних консультацій
ОП Мінцер, ВВ Краснов, Г Тахере
62011
Електроннi навчальнi посiбники для вiдображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологiя
ЮВ Вороненко, ОП Мiнцер, ВВ Краснов
52009
Питання розробки нормативів дистанційного навчання в післядипломної медичній освіті
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер, ЮП Вдовиченко, ВГ М'ясніков, ОМ Вернер, ...
52008
Міжсекторальна взаємодія освіти, науки та практики як запорука ефективної підготовки кадрів
ЮВ Вороненко, ОГ Шекера, ВВ Краснов, НВ Медведовська, ...
Сімейна медицина, 10-16, 2014
42014
Концептуальні узагальнення щодо структурної організації комп'ютерних мереж вищих медичних навчальних закладів
ОП Мінцер, ОА Рижов, ВП Марценюк, ВВ Краснов
Медична інформатика та інженерія., 2014
32014
Сучасні погляди на організацію безперервного професійного розвитку викладачів в системі медичної освіти
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер, ОГ Шекера, ВВ Краснов
Здоров'я суспільства, 18-28, 2013
32013
Кооперативне навчання як технологія формування соціально-особистісних компетенцій у підготовці лікарів
ВВ Краснов
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 109-115, 2013
32013
Концепція інформатизації охорони здоров'я України
ОП Мінцер, ЮВ Вороненко, ЛЮ Бабінцева, МВ Банчук, ВВ Краснов, ...
32012
Стандартизація підходів до розробки електронних навчальних посібників
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер, ВВ Краснов
Медична інформатика та інженерія, 2009
32009
принцитальш питания створення норматив1в дистанционного навчання в шслядишюмнш медичшй освт
ЮВ Вороненко, ОП Мшцер, ВВ Краснов
Медична освгга, 5-13, 2009
32009
Концептуальні засади нагляду в державному управлінні
ВВ Краснов
Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр./ОНЮА.—2007.—Вип 35, 124-128, 2007
32007
Розробка системи інформаційного відображення процесів передачі знань в післядипломній медичній освіті
ВВ Краснов
–медична та біологічна інформатика і кібернетика/Краснов Володимир Володимирович, 0
3
Підвищення кваліфікації викладачів в системі медичної освіти-проблеми та перспективи.
ВВ Краснов
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища медична освіта …, 2016
22016
Аналіз проблемних питань існуючої системи підготовки кадрів для первинної ланки охорони здоров’я (огляд літератури)
ЮВ Вороненко, ОГ Шекера, НВ Медведовська, ВВ Краснов
Сімейна медицина, 35-41, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20