Тихоненко Олена Василівна  Tykhonenko Olena Vasylivna
Тихоненко Олена Василівна Tykhonenko Olena Vasylivna
Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва,кафедра мовних дисциплін
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти …
ОВ Тихоненко, ІЮ Підгородецька
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
152020
Специфіка стилістичного переміщення лексичних одиниць (на матеріалі текстів публіцистичного стилю)
ОВ Тихоненко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
22017
Становлення норм офіційно-ділового стилю української мови у 20-30-ті рр. ХХ ст.: монографія
ОВ Тихоненко
Харків: Майдан, 180, 2013
22013
Викладання мов у нашому виші (1818-1916 рр.)
ОВ Тихоненко
Мат-ли підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу …, 2016
12016
Проблема диференціації офіційно-ділового стилю української мови
ОВ Тихоненко
Філологічні студії, 2012
12012
Стан дослідження офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови
ОВ Тихоненко
Лінгвістичні дослідження, 183-191, 2011
12011
Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник (спеціальність "Туризм")
ОВ Тихоненко, ІЮ Підгородецька
2020
Українська мова (за професійним спрямуванням): метод. рекоменд. до практ. занять і самост. роботи спец. 242 «Туризм»
ОВ Тихоненко, ІЮ Підгородецька
2020
Національні особливості мовного ландшафту України
ІЮ Підгородецька, ОВ Тихоненко
Мат-ли підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу і …, 2020
2020
ВІКОНІМІЯ ХАРКІВЩИНИ: НОМІНАТИВНИЙ АСПЕКТ
ІЮ Підгородецька, ОВ Тихоненко
Мова і культура 200 (22), 274-281, 2020
2020
Основні етапи становлення мовного ландшафту Харкова на тлі соціально-політичних змін
ЛВ Герман, ІЮ Підгородецька, ОВ Тихоненко
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2020
2020
SACRED NAMES AS A COMPONENT OF KHARKIV’S ONYMIC SPACE: HISTORY AND MODERNITY / САКРАЛЬНІ НАЗВИ ЯК КОМПОНЕНТ ОНІМНОГО ПРОСТОРУ ХАРКОВА: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
І Підгородецька, О Тихоненко
Theoretical and practical aspects of the development of the European …, 2020
2020
Українська мова (за професійним спрямуванням). Теоретичний курс: навчальний посібник
ОВ Тихоненко, ІЮ Підгородецька
Xарків: Мадрид, 2019
2019
Контроль знань у викладанні української мови як іноземної на довишівському етапі навчання
О Тихоненко
Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей …, 2019
2019
Українська мова: навчальний посібник [для інозем. здобувачів]
ІЮ Підгородецька, ОВ Тихоненко
Xарків: ФОП Бровін О.В., 2019
2019
Зачинатель нової української літератури і нової української літературної мови
ОВ Тихоненко, ІП Жидких, ОД Кандаурова
Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах …, 2019
2019
Кафедрі мовних дисциплін – 75: історія і сьогодення
ЛВ Герман, ОВ Тихоненко
Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах …, 2019
2019
Порушення синтаксичних норм у професійному спілкуванні
ІЮ Підгородецька, ОВ Тихоненко
Мат-ли підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу …, 2019
2019
Економічні й аграрні аспекти творчості Т.Г.Шевченка
ВЄ Мещеряков, ОВ Тихоненко
Світова велич генія Т.Г. Шевченка: матеріали Всеукраїнської науково …, 2019
2019
Роль Т.Г.Шевченка в історії української літературної мови
О Тихоненко
Світова велич генія Т.Г. Шевченка: матеріали Всеукраїнської науково …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20