Марія Бойко / Mariya Boyko / М Волос
Марія Бойко / Mariya Boyko / М Волос
Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освітні технології у короткому викладі
ОІ Янкович, ЛМ Романишина, ММ Бойко, НМ Лупак, ЛМ Паламарчук
Тернопіль: Астон, 2013
122013
Удосконалення професійної майстерності викладача вищої школи в контексті вимог Болонського процесу
М Бойко
Вісник Львівського університету.–Серія педагогіки.–2009.–Вип 25, 218-223, 2009
102009
Студентоценроване навчання в процесі управління якістю професійної підготовки майбутнього вчителя
ММ Бойко
52019
Використання еріохром синього SE як аналітичного реагента для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів
М Бойко, Т Врублевська, О Коркуна, Г Тесляр
Вісник Львівського університету. Сер.: Хімічна, 232–248-232–248, 2014
22014
Спектрофотометричне визначення сульфаніламідів у лікарських формах з використанням тропеоліну О
М Бойко, Т Врублевська, О Коркуна
Вісн. Львів. Ун-ту. Серія Хімія 52, 174-183, 2011
22011
Формування музично-естетичних орієнтацій молодших школярів в умовах сім’ї: Автореф. дисс.… канд. пед. наук: 13.00. 01
ММ Волос
Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 1999
21999
Мовна ситуація в освітньому просторі Донеччини на початку ХХІ століття
М Вінтонів, М Бойко
Mundo Eslavo, 61-75, 2020
12020
Архівні матеріали як складова джерельної бази вивчення наукової спадщини ВВ Колкунова
ММ Бойко
Наукові записки з української історії, 225-229, 2018
12018
Інституційна модель системи управління якістю освітньої діяльності в педагогічному університеті
М Бойко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
12018
Проблеми професійного самовизначення випускника сучасної школи: результати діагностичного дослідження
М Бойко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Інноваційні процеси в педагогічній діяльності
М Бойко, В Млинко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
12009
Цифрові ресурси визначення рівня цифрової компетентності фахівців
ГР Генсерук, ММ Бойко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства
НІ Гаврилюк, ММ Бойко
Вектор, 2020
2020
Професійна компетентність майбутнього вчителя: цілі та механізми формування
ММ Бойко, ГР Генсерук, ОІ Петришина
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Цифрові технології як засіб підвищення якості освітнього процесу закладу вищої освіти
ГР Генсерук, ММ Бойко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВО
ММ Бойко, ОІ Петришина
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE, 253, 2020
2020
Партнерство «університет-роботодавець» у процесі забезпечення якості підготовки майбутнього вчителя
М Бойко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Академічна доброчесність в освітньому процесі педагогічного університету: управлінський аспект
М Бойко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Самоменеджмент у підготовці майбутнього педагога: зміст і технології
ММ Бойко
The Scientific Heritage, 16-20, 2020
2020
Criteria and indicators of quality assessment of future professionals training in the system of Ukrainian higher education
M Boyko
Journal of Education, Health and Sport 9 (11), 323-330, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20