Подписаться
Олег Радчук
Олег Радчук
Сумський національний аграрний університет, факультет харчових технологій, кафедра інженерних
Подтвержден адрес электронной почты в домене snau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Rational syntheses of technological processes of assembly
EV Konoplyanchenko, NV Zakharov, OV Radchuk, VP Yaremenko
62002
Аналіз сучасних шляхів створення харчових продуктів з підвищеною харчовою цінністю
МЮ Савченко-Перерва, ОВ Радчук
2021
Апарат із зустрічними закрученими потоками з розкручувачем
МЮ Савченко-Перерва, ОВ Радчук, ВМ Кацов, СМ Сабадаш
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2020
2020
Оптичний п'єзометр та прецизійні дослідження властивостей харчових продуктів при тисках від 0 до 1000 мПа
ВО Сукманов, ОВ Радчук, МЮ Савченко-Перерва, НВ Будник, ...
2020
Improvement of a Scraper Heat Exchanger for Pre-Heating Plant-Based Raw Materials Before Concentration
К Касабова, С Сабадаш, ВФ Могутова, ВО Волох, АМ Поляков, ...
2020
Інерційно-вихровий пиловловлювач із жалюзійним відводом
МЮ Савченко-Перерва, ОВ Радчук, СМ Сабадаш, ВМ Кацов
ДП" Український інститут інтелектуальної власності України", 2019
2019
Шляхи зменшення енергозатрат в виробництвах харчової промисловості
ЛГ Рожкова, ОВ Радчук
ХНТУСГ, 2019
2019
АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
T Marenkova, O Radchuk, O Tolbatova
Modern engineering and innovative technologies, 112-115, 2018
2018
Аналіз актуальних аспектів сфери виробництва продуктів харчування
ОВ Радчук, ОО Толбатова, ТІ Маренкова, ОО Толбатова, ...
Sergeieva&Co (Karlsruhe, Germany), 2018
2018
Апарати для уловлювання дрібнодисперсних харчових продуктів
МЮ Савченко-Перерва, ОВ Радчук
Lulu Press (USA), 2018
2018
Перспективи застосування пінч-технологій в енергозбереженні на підприємствах харчової галузі
ЛГ Рожкова, ОВ Радчук, МЮ Савченко-Перерва
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2017
2017
Зниження енерговитрат переробних підприємств шляхом використання вторинних та поновлюємих джерел енергії
ОВ Радчук, ЛГ Рожкова, МЮ Савченко-Перерва
Світ книг, 2016
2016
ОВ Радчук, ЛГ Рожкова, МЮ Савченко-Перерва
O Radchuk, L Rozhkova, M Savchenko-Pererva
Рецензенти: д-р техн. наук, проф. Дорохович ВВ Національний університет …, 2016
2016
Визначення діаметра ядра фонтануючого шару
ОВ Радчук, СМ Сабадаш
ХДУХТ, 2015
2015
Receiving high-quality raw materials with improvement of drying process
МЮ Савченко-Перерва, ОВ Радчук, НВ Болгова
Technology audit and production reserves 5 (7 (25)), 38-40, 2015
2015
Отримання високоякісної сировини з удосконаленням процесу сушки
МЮ Савченко-Перерва, ОВ Радчук, ДВ Гриньова, НВ Болгова
Технологический аудит и резервы производства 5 (7 (25)), 38-40, 2015
2015
Некоторые критерии выбора автономных ветроустановок малой мощности многоцелевого назначения
ЛГ Рожкова, ОВ Радчук, ЮП Рожевский, ЮП Рожевський
СНАУ, 2014
2014
Повышение надежности обеспечения энергией ветроустановками малой мощности конструкторско-технологическими методами
ЛГ Рожкова, ОВ Радчук
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
2014
Пристрій для термічної обробки бобів сої
СВ Плавинська, ОВ Радчук, ВІ Кіндя, ВІ Плавинський, СВ Плавинская, ...
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2012
2012
Шляхи впровадження енергоустановок, що використовують альтернативні джерела енергії, на переробних підприємствах та узгодження їх вихідної потужності зі споживачем
ОВ Радчук, ЛГ Рожкова, ДД Казаков
НТУ" ХПІ", 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20