Гліб Хоменко (Hleb Khomenko)
Title
Cited by
Cited by
Year
The Dialectics of Humanism and Pragmatism as a Basis for the Formation of Higher Education Strategy Development
S Terepyshchyi, H Khomenko
Ukrainian Policymaker 5 (98), 107, 2019
102019
Освітня діяльність переміщених (евакуйованих) університетів України у Другій світовій війні
СО Терепищий, ГВ Хоменко, ВВ Заїчко
Видавництво" Гілея", 2018
22018
Розвиток вищої освіти в умовах конфлікту: еволюція від суспільства знань до суспільства порозуміння
С Терепищий, Г Хоменко
ОСВІТНІЙ ДИСКУРС: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 19 (1), 32-45, 2020
12020
Development of Methodology for Applying Non-Violent Conflict Resolution in Academic Environment
S Terepyshchyi, H Khomenko
Future Human Image 12, 94-103, 2019
12019
Transcultural Identity: Ukrainian Higher Education Strategy as a Tool for Peacebuilding
S Terepyshchyi, G Khomenko
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Реституція культурних цінностей з Німеччини в Україну (друга половина ХХ-поч. ХХІ ст.)
ДІ Малежик, ГВ Хоменко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Філософська концептуалізація наукової освіти як інструмента миробудівництва
ДБ Свириденко, ГВ Хоменко, ЮМ Александрова
ТОВ «Науково-інформаційне агентство" Наука-технології-інформація"», 2020
2020
Концепт миробудівництва у сучасному філософському дискурсі
ГВ Хоменко
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Факультету менеджменту …, 2020
2020
Культурологічні виміри музейної педагогіки в контексті наукової освіти
ГВ Хоменко
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: "Музейна педагогіка в …, 2020
2020
Фетишизація патріотизму як проблема миробудівництва у дискурсі вищої освіти
ГВ Хоменко
Вища освіта України, 56-64, 2020
2020
Вища освіта як інструмент деміфологізації суспільної свідомості в контексті миробудівництва
HK Serhii Terepyshchyi
Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe 3, 195 …, 2020
2020
Conceptual Model of Reintegration of Ukrainian Displaced Universities: Peacebuilding in Higher Education
HK Serhii Terepyshchyi
Studia Warmińskie, 161-177, 2020
2020
Освіта в конфліктному суспільстві: розвиток ідей толерантності
ГВ Хоменко
Видавництво «Гілея», 2019
2019
Соціально-філософський аналіз феномену миробудівництва в контексті вищої освіти
ГВ Хоменко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2019
2019
Філософське тлумачення поняття миру як основи проектування миробудівництва
ГВ Хоменко
Звітно-наукова конференція викладачів, аспірантів і докторантів НПУ імені М …, 2019
2019
INTERNATIONAL SOCIETY OF PHILOSOPHY AND COSMOLOGY: FIFTEEN-YEAR HISTORY AND MODERNITY
S Denys, K Hleb
Философия и космология 23, 2019
2019
Problem of Hybridity in Intercultural Identity: Education In Conflict Society
GK Sergiy Terepyshchyy
Uwarunkowania sąsiedztwa Polski i Ukrainy, 163-177, 2019
2019
Концептуалізація поняття освіта миру у дискурсі філософії освіти
ГВ Хоменко
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення …, 2019
2019
Освітня політика у сфері миробудівництва: міжнародний досвід
ГВ Хоменко
Гілея: науковий вісник, 126-131, 2019
2019
Холістичний підхід у філософії освіти для миру
ГВ Хоменко
Міжнародна науково-практична конференція "Виклики XXІ століття: наука …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20