Валентина Смачило
Валентина Смачило
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Verified email at kstuca.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства
ОС Іванілов, ВВ Смачило, ЄВ Дубровська
Актуальні проблеми економіки, 156-163, 2007
822007
Оцінка фінансової стійкості підприємств
ВВ Смачило, ЮВ Будникова
Економічний простір: Збірник наукових праць, 35-40, 2008
452008
Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні
ВВ Смачило, ЄВ Дубровська
Фінанси України, 35-45, 2007
302007
Особливості бюджетування на основі виділення центрів обліку та відповідальності
ВВ Смачило
Актуальні проблеми економіки, 34, 2004
192004
Сутність та роль факторингу в сучасних умовах
В Смачило, Є Дубравська
Персонал, 75-78, 2007
172007
Формування системи бюджетування газорозподільних підприємств
ВВ Смачило
ВВ Смачило, 2005
122005
Процедура аналізу стейкхолдерів підприємства
ВВ Смачило, ОМ Колмакова, ЮВ Коломієць
Економіка і суспільство, 348-353, 2017
82017
Формування механізму перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням систем стимулювання праці
В Смачило, О Колмакова
Україна: аспекти праці, 32-39, 2007
82007
Адаптація системи збалансованих показників для оцінювання діяльності працівників транспортних підприємств
ОМ Колмакова, ВВ Смачило
Вісник економіки транспорту і промисловості, 191-194, 2011
62011
Класифікація факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств
ВВ Смачило, ІС Головко-Марченко
Молодий вчений, 61-65, 2015
4*2015
Исследование подходов к оценке эффективности управления персоналом предприятия
ВВ Смачило
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ актуальных проблем науки, 613-615, 2014
42014
Система бюджетів на підприємствах газопостачання
ВВ Смачило
Коммунальное хозяйство городов, 218-222, 2003
42003
Визначення провідних підприємств агропромислового комплексу України
ВВ Смачило, ІІ Божидай
Young 57 (5.1), 2018
32018
Фактори конкурентоспроможності будівельних підприємств
ВВ Смачило, ІС Головко-Марченко
Молодий вчений, 98-103, 2017
32017
К вопросу об эффективности методов устройства подземной гидроизоляции
ИВ Шумаков, ВВ Смачило, ВЮ Халина, ЮВ Фурсов
Науковий вісник будівництва, 116-120, 2016
32016
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ" СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА"
ВВ Смачило, КС Емельянова
Молодий вчений, 80-84, 2015
3*2015
Аналіз стану будівництва в Україні
ВВ Смачило, ІС Головко-Марченко
Молодий вчений, 19-22, 2014
32014
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА З МЕТОЮСКОРОЧЕННЯ ЙОГО ВАРТОСТІ
ОМ Колмакова, ВВ Смачило
Комунальне господарство міст, 97-105, 2013
32013
Оцінка ефективності управління персоналом кадровою службою
ОМ Колмакова, ВВ Смачило, СВ Губіна
Вісник економіки транспорту і промисловості, 370-374, 2011
32011
Оцінка ефективності управління персоналом
ВВ Смачило, СВ Губіна
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20