Ірина Владиславівна  Голубовська
Ірина Владиславівна Голубовська
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини XX ст.
ІВ Голубовська
Поліграфічний центр ЖДПУ імені Івана Франка, 2003
122003
Життєпис сучасниці: повість Наталени Королевої «Без коріння»
І Голубовська
Ірина Голубовська.//Дивослово: Українська мова й література в навчальних …, 2004
52004
Шевченкове слово на уроках читання в початковій школі
І Голубовська
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010
42010
Традиції Лесі Українки у творчості Наталени Королевої
ІВ Голубовська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 33-34, 2001
22001
Письменниця про себе" Автобіографія" Наталени Королевої
ІВ Голубовська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 98-100, 2001
22001
Повість Наталени Королевої «Сон тіні» як самобутнє явище української історичної прози 30-х років ХХ сторіччя
ІВ Голубовська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 74-76, 1999
21999
Роль комунікативних ознак мовлення у формуванні педагога-професіонала
ІВ Голубовська
Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики …, 2012
12012
Практична стилістика української мови : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей (денної та заочної форм навчання)
ІВ Голубовська
12010
Естетичні функції наскрізних образів у повісті Наталени Королевої" Quid est veritas?"
ІВ Голубовська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 42-43, 2004
12004
Художня трансформація християнських мотивів у прозі Наталени Королевої
ІВ Голубовська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 110-112, 1998
11998
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ НАУЧНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ" УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК (ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ)"
В Підгурська, І Голубовська
Український педагогічний журнал, 100-105, 2019
2019
Формування культури наукової мови студентів у процесі вивчення дисципліни" Українська мова (за професійним спрямуванням)"
ВЮ Підгурська, ІВ Голубовська
Український педагогічний журнал, 100-106, 2019
2019
Практикум із культури фахового мовлення : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»
ІВ Підгурська, Валентина Юріївна, Голубовська
Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019
2019
Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання для студентів спеціальності 026 "Сценічне мистецтво"
ІВ Голубовська, ВЮ Підгурська
Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019
2019
Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до модульних контрольних робіт : для студентів спеціальності 026 "Сценічне мистецтво"
ІВ Голубовська, ВЮ Підгурська
Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019
2019
Культура мовлення у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів
ІВ Голубовська, ВЮ Підгурська
Eastern European Studies: Economics, Education And Law. International …, 2018
2018
Практичні аспекти формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів
ІВ Голубовська, ВЮ Підгурська
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та …, 2018
2018
Літературна творчість як важливий чинник фахового становлення майбутніх учителів початкової школи
ІВ Голубовська, КВ Гаращук
Книга в академічному дискурсі : філологічний, методичний та мистецтвознавчий …, 2018
2018
Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів
ІВ Голубовська, ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені івана Франка, 63–68, 2018
2018
Дитяча література : навчальний посібник для самостійної роботи студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова …
ІВ Голубовська, КВ Гаращук
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20