Філатова Любов Сергіївна/ Lyubov S. Filatova
Філатова Любов Сергіївна/ Lyubov S. Filatova
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Альтернативні теорії ринку та їх використання в регулятивній політиці
ОВ Мороз, ЛМ Несен, ЛС Філатова
Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, 2015
62015
The current state of brand management research: An overview of leaders and trends in branding research over the past 20 years
S Shtovba, O Shtovba, L Filatova
The Bottom Line, 2019
52019
Крос-культурний менеджмент в міжнародному бізнесі
ЛС Філатова, ІІ Околіта
Східна Європа: економіка, бізнес та управління.№ 2: 9-12., 2017
52017
Economic behavior of machine-building enterprises: analytic and managerial aspects
OV Moroz, NP Karachyna, LS Filatova
Econtechmod, 2012
52012
Теоретико-методологічний аналіз дефініції «концепції маркетингу»
ЛС Філатова, ЛВ Новохацька
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2015
42015
Теоретичні аспекти теорій лідерства крізь призму ефективного лідерства
ЛС Філатова, ЛВ Новохацька
Одеський національний політехнічний університет, 2014
42014
Орієнтири та наявні ризики посткризової динаміки української економіки
МП Мартьянов, ЛС Філатова, ОЮ Царук
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011
42011
Проблеми виходу молочних підприємств на міжнародний ринок
ЛС Філатова, АО Марчук
Світове господарство та міжнародні економічні відносини.–2016.–Вип 4, 62-66, 2016
22016
Теорія циклічності
ЛС Філатова, ОА Бардадин
Інвестиції: практика та досвід.№ 13: 79-82., 2016
22016
Роль недосконалої конкуренції в системі сучасних ринкових структур
ФЛС Карачина Н. П.
Науковий вісник НЛТУ України., С. 192 – 199, 2011
22011
Моделювання посткризового роз витку української економіки: виявлення сильних та слабких сторін
МП Мартьянов, ЛС Філатова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_7/Annot. pdf, 2011
22011
Поведінково-векторна взаємодія суб’єктів ринку
ЛС Філатова
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
12017
До питання визначення межі державного регулювання економіки
ЛС Філатова, ІО Тисячук
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Вип. 3: 107-110., 2016
12016
Аналітична модель дисфункцій ринку молочної продукції в Україні
ОВ Мороз, НП Карачина, ОВ Лазарчук, ЛС Філатова
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
12015
Обґрунтування функціональності ринку молочної продукції в Україні
ОВ Мороз, НП Карачина, ЛМ Несен, ЛС Філатова
Аудиторська фірма" Аналітик"; Академія муніципального управління …, 2014
12014
До питання методології дослідження сучасних ринків
ОВ Мороз, ЛМ Несен, ЛС Філатова
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця …, 2014
12014
Використання антикризових стратегій управління для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств молочної промисловості
НП Карачина, ЛС Філатова
Науковий вісник НЛТУ України 21 (13), 2011
12011
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА
ЛС Філатова, ОО Кобилянський
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2021), 2021
2021
ФІНАНСОВО-ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИФРОВИХ КОРПОРАЦІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ
Л Благодир, Л Філатова
Економіка та суспільство, 2020
2020
The problem of dairy industry development and its regulation to ensure food securty of Ukraine
LS Filatova
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20