Follow
Філатова Любов Сергіївна/ Lyubov S. Filatova
Філатова Любов Сергіївна/ Lyubov S. Filatova
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The current state of brand management research: An overview of leaders and trends in branding research over the past 20 years
S Shtovba, O Shtovba, L Filatova
The Bottom Line 33 (1), 1-11, 2020
132020
Теоретичні аспекти теорій лідерства крізь призму ефективного лідерства
ЛС Філатова, ЛВ Новохацька
Економіка: реалії часу, 64-69, 2014
112014
Альтернативні теорії ринку та їх використання в регулятивній політиці
ОВ Мороз, ЛМ Несен, ЛС Філатова
Економіка розвитку, 20-26, 2015
92015
Крос-культурний менеджмент в міжнародному бізнесі
ЛС Філатова, ЛС Филатова, ІІ Околіта, ИИ Околита
72017
Economic behavior of machine-building enterprises: analytic and managerial aspects
OV Moroz, NP Karachyna, LS Filatova
Econtechmod, 2012
52012
Проблеми виходу молочних підприємств на міжнародний ринок
ЛС Філатова, АО Марчук
Світове господарство та міжнародні економічні відносини.–2016.–Вип 4, 62-66, 2016
42016
Орієнтири та наявні ризики посткризової динаміки української економіки
МП Мартьянов, ЛС Філатова, ОЮ Царук
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011
42011
Аналітична модель дисфункцій ринку молочної продукції в Україні
ОВ Мороз, НП Карачина, ОВ Лазарчук, ЛС Філатова
Формирование рыночных отношений в Украине, 82-88, 2015
32015
Теоретико-методологічний аналіз дефініції «концепції маркетингу»
ЛС Філатова, ЛВ Новохацька
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2015
32015
Теорія циклічності
ЛС Філатова, ОА Бардадин
Інвестиції: практика та досвід, 79-82, 2016
22016
До питання визначення межі державного регулювання економіки
ЛС Філатова, ІО Тисячук
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 107-110, 2016
22016
Обґрунтування функціональності ринку молочної продукції в Україні
ОВ Мороз, НП Карачина, ЛМ Несен, ЛС Філатова
Аудиторська фірма" Аналітик"; Академія муніципального управління …, 2014
22014
До питання методології дослідження сучасних ринків
ОВ Мороз, ЛМ Несен, ЛС Філатова
Бізнес Інформ, 8-14, 2014
22014
Роль недосконалої конкуренції в системі сучасних ринкових структур
ФЛС Карачина Н. П.
Науковий вісник НЛТУ України., С. 192 – 199, 2011
22011
Моделювання посткризового роз витку української економіки: виявлення сильних та слабких сторін
МП Мартьянов, ЛС Філатова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_7/Annot. pdf, 2011
22011
Прогнозування поведінки споживачів та визначення її основних трендів під час пандемії COVID-19
Л Філатова, Л Благодир, К Франчук
Економіка та суспільство, 2021
12021
Соціальна відповідальність бізнесу: нова форма конкурентного ведення бізнесу та ефективного функціонування капіталістичного суспільства
ОВ Мороз, ОВ Мороз, ЛС Філатова, ЛС Филатова, КВ Подолянчук, ...
12019
Еволюція економічних теорія та підходів до питання державного регулювання економіки крізь призму поглядів історичних економічних шкіл
ЛС Філатова, ІЛ Соломонюк
Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки: збірник …, 2019
12019
Поведінково-векторна взаємодія суб’єктів ринку
ЛС Філатова
Видається за рішенням Вченої ради Вінницького національного технічного …, 2017
12017
Використання антикризових стратегій управління для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств молочної промисловості
НП Карачина, ЛС Філатова
Науковий вісник НЛТУ України 21 (13), 199-204, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20