Лілія Дмитрівна
Лілія Дмитрівна
завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології, професор, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Резистентність мікобактерій туберкульозу: міфи та реальність
ЛД Тодоріко, ВІ Петренко, ММ Гришин
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 60-67, 2014
362014
Патогенетична характеристика прогресування системного запалення при хронічних обструктивних захворюваннях легень у літньому та старечому віці
ЛД Тодоріко
Укр. терапевт. ж, 107-112, 2010
222010
Особливості епідемії та патогенезу хіміорезистентного туберкульозу на сучасному етапі
ЛД Тодоріко
Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология 4, 38-41, 2011
202011
Особливості еволюції імунопатогенезу лікарсько-стійкого туберкульозу
ЛД Тодоріко
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 16-20, 2014
162014
Медико-социальные проблемы, достижения и перспективы развития фтизиатрии на современном этапе
ТН Бойчук, ЛД Тодорико, АВ Бойко, ИА Семьянив
Украинский терапевтический журнал, 109-115, 2013
132013
Патоморфоз туберкульозу—реалії сьогодення, хіміорезистентність як ознака прогресування
ЮІ Фещенко, ЛД Тодоріко, ММ Кужко, МІ Гуменюк
ГУ" Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. ФГ Яновского НАМН …, 2018
122018
Перспективи подолання туберкульозу в Україні
ЛД Тодоріко, ВІ Петренко, ОС Шевченко
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 72-78, 2016
122016
Патогенетичне обґрунтування застосування тівортіну у хворих на мультирезистентий туберкульоз легень
ЛД Тодоріко, ІВ Єременчук
Актуальная инфектология, 58-62, 2015
92015
Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії: навчальний посібник
ЛД Тодоріко
К.: Медкнига 432, 2013
92013
Хронічне обструктивне захворювання легенів: сучасні погляди на діагностику та диференційовану фармакотерапію згідно з GOLD
ЛД Тодоріко
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія 3, 5-10, 2012
92012
Сучасні дискусійні питання про механізми прогресування хронічного бронхиту
ЕМ Христич, ОВ Кулік, ЛД Тодорко, ТІ Волощук
Український терапевтичний журнал, 18-21, 2004
92004
Цитокіни–нова система регуляції захисних реакцій організму, їх роль у формуванні запалення
ЛД Тодоріко, КВ Рихліцька
Клінічна та експериментальна патологія 3 (1), 91-96, 2004
92004
Актуальні питання діагностики та лікування позалегеневого туберкульозу
ВІ Петренко, ЛД Тодоріко, АВ Бойко
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 86-94, 2013
82013
Молекулярно-генетичні аспекти формування резистентності мікобактерій туберкульозу
ЛД Тодоріко
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 7-11, 2013
82013
Функціональний стан щитоподібної залози при туберкульозі легень—сучасний стан проблеми
АО Герман, ЛД Тодоріко, АВ Бойко
Буковинський медичний вісник 3, 132-135, 2012
82012
Особливості бронхообструктивного синдрому у хворих на туберкульоз легенів
ЛД Тодоріко, ІО Сем’янів
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 50-51, 2012
72012
Оптимізація стандартного режиму хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень
ЛД Тодоріко, ІВ Єременчук, ВО Чорноус, АМ Грозав, НМ Корпан, ...
Український пульмонологічний журнал, 8-12, 2012
62012
Актуальні питання ко-інфекції ВІЛ/туберкульозу в Україні, зокрема на Буковині
ЛД Тодоріко
Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология, 22-25, 2011
62011
Роль апоптозу у формуванні загального синдрому дизадаптації та прогресуванні системного запалення при хронічних обструктивних захворюваннях легень на тлі гіпойодотиронінемії
ЛД Тодоріко, КВ Рихліцька, АО Шубравський
Галицький лікарський вісник 17 (2), 103-108, 2010
62010
Особливості цитокінової регуляції та кооперації при ХОЗЛ в літньому та старечому віці залежно від функціональної активності щитоподібної залози та рівня кортизолу
ЛД Тодоріко
Проблеми старіння і довголіття, 230-239, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20