Хмельницький національний університет
Хмельницький національний університет
міністерство освіти і науки України
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб.
МА Йохна, ВВ Стадник
К.: Академія 400, 2005
4512005
Інноваційний менеджмент: навч. посіб.
ВВ Стадник, МА Йохна
К.: Академвидав, 463, 2006
2652006
Планування діяльності промислового підприємства. Підручник
ОО Орлов
К.: Скарби 336, 53, 2002
2632002
Менеджмент: посібник
ВВ Стадник, МА Йохна
К.: Академвидав, 464, 2003
2482003
Концепція кластерів–шлях до відродження виробництва на регіональному рівні
М Войнаренко
Економіст, 2000
1962000
Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів
М Войнаренко
Економіст, 2008
1512008
Структура онімного простору української мови
ММ Торчинський
Хмельницький національний університет, 2008
1482008
Кластерные модели объединения предприятий в Украине
МП Войнаренко
Экономическое возрождение России, 68-82, 2007
1482007
Теорія механізмів і машин
ЯТ Кіницький
Хмельницький національний університет, 2013
1282013
Основи фінансового менеджменту
ЄГ Рясних
К.: Академвидав, 2010
1222010
Фінанси: навч. посібник
СВ Ковальчук, ІВ Форкун
Львів: Новий Світ-2000, 2006
1212006
Кластери в інституційній економіці
МП Войнаренко
ТОВ «Тріада-М», 2016
1172016
Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб
МП Войнаренко, НА Пономарьова, ОВ Замазій
К.: Центр учбової літератури 488, 2010
1152010
Менеджмент: підручник
ВВ Стадник, МА Йохна
К.: Академвидав, 471, 2007
982007
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник
НМ Тюріна, НС Карвацка
К.: Центр учбової літератури, 2013
772013
Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах
ОВ Мороз, ОА Сметанюк, ЕА Сметанюк
ВНТУ, 2006
752006
Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства
ТГ Рзаєва, ІВ Стасюк
Хмельницький національний університет, 2010
682010
Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях
ОА Орлов, ЕГ Рясных
К.: Издательский дом «Скарбы 132, 2003
682003
Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови
ММ Торчинський
ММ Торчинський. l К, l, 2010
652010
Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі
СВ Коляденко
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 105-112, 2016
542016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20