Игорь Ярошенко Ігор Ярошенко Igor Yaroshenko
Игорь Ярошенко Ігор Ярошенко Igor Yaroshenko
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Научно-исследовательский центр
Verified email at ndc-ipr.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Analiz sotsialno-ekonomichnoho rozvytku problemnykh rehioniv krain Yevropeiskoho Soiuzu
IV Yaroshenko
Analysis of socio-economic development of problematic regions of the …, 2014
192014
Analiz sotsialno-ekonomichnoho rozvytku problemnykh rehioniv krain Yevropeiskoho Soiuzu
IV Yaroshenko
Analysis of socio-economic development of problematic regions of the …, 2014
192014
Анализ социально-экономического развития проблемных регионов стран Европейского Союза
ІВ Ярошенко
Проблемы экономики (Харьков), 45-53, 2014
17*2014
Ярошенко ІВ Аналіз соціально-економічного розвитку проблемних регіонів країн Європейського Союзу
ИВ Ярошенко
17*
Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2015
152015
Підходи до експрес-і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів
ОЮ Полякова, ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 52-57, 2014
142014
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь
МАХ Е.М. Лібанова
13*2015
Pidkhody do ekspres-i fundamentalnoi diahnostyky problem sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv
OY Poliakova, IV Yaroshenko, IB Semyhulina
Approaches to rapid diagnosis and fundamental problems of socio-economic …, 2014
132014
Svitovyi ta vitchyznianyi dosvid pidtrymky problemnykh rehioniv
IV Yaroshenko
National and international support to troubled regions]. Biznes Inform, 79-86, 2014
132014
Problemni pytannia realizatsii reformy detsentralizatsii vlady v Ukraini
IV Yaroshenko, IB Semyhulina
Problematic issues of implementation of the reform of decentralization of …, 2015
112015
Світовий та вітчизняний досвід підтримки проблемних регіонів
ІВ Ярошенко
Бізнес Інформ, 79-86, 2014
112014
Organizatsiia upravlinnia integrovanymy strukturamy biznesu v konteksti zbalansovanoi systemy pokaznykiv [Organization of management of integrated business structures in the …
AA Pylypenko, IV Yaroshenko
Kharkiv: INZhEK, 2007
112007
Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблеми економіки, 99-107, 2015
72015
Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бизнес Информ, 2016
62016
Світовий досвід оцінки соціально-економічного розвитку країн та їх регіонів
ВМ Горбатов, ІВ Ярошенко
Бизнес Информ, 2016
62016
Problemni pytannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy ta propozytsii shchodo yikh vyrishennia v konteksti reformy detsentralizatsii vlady
IV Yaroshenko, IB Semyhulina
Problematic issues of socio-economic development of regions of Ukraine and …, 2015
62015
Можливості та загрози від членства в СОТ для України у зовнішній торгівлі м'ясо-молочною продукцією з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, ІВ Ярошенко, ІЮ Матюшенко, ІБ Семигуліна, ...
Бізнес Інформ, 8-21, 2014
62014
Realizatsiia reformy detsentralizatsii v Ukraini: aktualni pytannia modernizatsii systemy publichnoho upravlinnia
IV Yaroshenko, IB Semyhulina
The implementation of decentralization reform in Ukraine: topical issues of …, 2016
52016
Analiz stratehichnykh pidkhodiv i problemni pytannya shchodo orhanizatsiyi prohnozuvannya sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku v krayinakh YeStaUkrayini
IV Yaroshenko
Problemy ekonomiky 3, 99-107, 2015
52015
Проблемні питання соціально-економічного розвитку регіонів України та пропозиції щодо їх вирішення в контексті реформи децентралізації влади
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 105-115, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20