Игорь Ярошенко Ігор Ярошенко Igor Yaroshenko
Игорь Ярошенко Ігор Ярошенко Igor Yaroshenko
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Научно-исследовательский центр
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Анализ социально-экономического развития проблемных регионов стран Европейского Союза
ІВ Ярошенко
Проблемы экономики (Харьков), 45-53, 2014
29*2014
Ярошенко ІВ Аналіз соціально-економічного розвитку проблемних регіонів країн Європейського Союзу
ИВ Ярошенко
29*
Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2015
222015
Analiz sotsialno-ekonomichnoho rozvytku problemnykh rehioniv krain Yevropeiskoho Soiuzu
IV Yaroshenko
Analysis of socio-economic development of problematic regions of the …, 2014
202014
Analiz sotsialno-ekonomichnoho rozvytku problemnykh rehioniv krain Yevropeiskoho Soiuzu
IV Yaroshenko
Analysis of socio-economic development of problematic regions of the …, 2014
202014
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь
МАХ Е.М. Лібанова
18*2015
Підходи до експрес-і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів
ОЮ Полякова, ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 52-57, 2014
182014
Problemni pytannia realizatsii reformy detsentralizatsii vlady v Ukraini
IV Yaroshenko, IB Semyhulina
Problematic issues of implementation of the reform of decentralization of …, 2015
142015
Svitovyi ta vitchyznianyi dosvid pidtrymky problemnykh rehioniv
IV Yaroshenko
National and international support to troubled regions]. Biznes Inform, 79-86, 2014
142014
Pidkhody do ekspres-i fundamentalnoi diahnostyky problem sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv
OY Poliakova, IV Yaroshenko, IB Semyhulina
Approaches to rapid diagnosis and fundamental problems of socio-economic …, 2014
132014
Світовий та вітчизняний досвід підтримки проблемних регіонів
ІВ Ярошенко
Бізнес Інформ, 79-86, 2014
132014
Organizatsiia upravlinnia integrovanymy strukturamy biznesu v konteksti zbalansovanoi systemy pokaznykiv [Organization of management of integrated business structures in the …
AA Pylypenko, IV Yaroshenko
Kharkiv: INZhEK, 2007
112007
Проблемні питання соціально-економічного розвитку регіонів України та пропозиції щодо їх вирішення в контексті реформи децентралізації влади
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна, ИВ Ярошенко, ИБ Семигулина
92015
Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бизнес Информ, 2016
82016
Світовий досвід оцінки соціально-економічного розвитку країн та їх регіонів
ВМ Горбатов, ІВ Ярошенко
Бизнес Информ, 2016
82016
Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, ІЮ Матюшенко, СВ Беренда, ІВ Ярошенко
Бізнес Інформ, 8-19, 2014
82014
Теоретичні засади структурних зрушень в економіці
ВЄ Хаустова, ГВ Крамарев, ІВ Ярошенко
Бизнес Информ, 2017
62017
Реалізація реформи децентралізації в Україні: актуальні питання модернізації системи публічного управління
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2016
62016
Problemni pytannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy ta propozytsii shchodo yikh vyrishennia v konteksti reformy detsentralizatsii vlady
IV Yaroshenko, IB Semyhulina
Problematic issues of socio-economic development of regions of Ukraine and …, 2015
62015
Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблеми економіки, 99-107, 2015
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20