Підписатись
Игорь Ярошенко Ігор Ярошенко Igor Yaroshenko
Игорь Ярошенко Ігор Ярошенко Igor Yaroshenko
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Научно-исследовательский центр
Підтверджена електронна адреса в ndc-ipr.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Анализ социально-экономического развития проблемных регионов стран Европейского Союза
ІВ Ярошенко
Проблемы экономики (Харьков), 45-53, 2014
302014
Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2015
262015
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь
МАХ Е.М. Лібанова
22*2015
Analiz sotsialno-ekonomichnoho rozvytku problemnykh rehioniv krain Yevropeiskoho Soiuzu
IV Yaroshenko
Analysis of socio-economic development of problematic regions of the …, 2014
202014
Analiz sotsialno-ekonomichnoho rozvytku problemnykh rehioniv krain Yevropeiskoho Soiuzu
IV Yaroshenko
Analysis of socio-economic development of problematic regions of the …, 2014
202014
Подходы к экспресси фундаментальной диагностике проблем социально-экономического развития регионов
ОЮ Полякова, ИВ Ярошенко, ИБ Семигулина
Бизнес Информ, 2014
182014
Problemni pytannia realizatsii reformy detsentralizatsii vlady v Ukraini
IV Yaroshenko, IB Semyhulina
Problematic issues of implementation of the reform of decentralization of …, 2015
152015
Pidkhody do ekspres-i fundamentalnoi diahnostyky problem sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv
OY Poliakova, IV Yaroshenko, IB Semyhulina
Approaches to rapid diagnosis and fundamental problems of socio-economic …, 2014
142014
Svitovyi ta vitchyznianyi dosvid pidtrymky problemnykh rehioniv
IV Yaroshenko
National and international support to troubled regions]. Biznes Inform, 79-86, 2014
142014
Світовий та вітчизняний досвід підтримки проблемних регіонів
ІВ Ярошенко
Бізнес Інформ, 79-86, 2014
132014
Orhanizatsiia upravlinnia intehrovanymy strukturamy biznesu v konteksti zbalansovanoi systemy pokaznykiv [Organization of management of integrated business structures in the …
AA Pylypenko, IV Yaroshenko
Kharkiv: INZhEK, 2007
112007
Проблемні питання соціально-економічного розвитку регіонів України та пропозиції щодо їх вирішення в контексті реформи децентралізації влади
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 105-115, 2015
102015
Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бизнес Информ, 2016
82016
Світовий досвід оцінки соціально-економічного розвитку країн та їх регіонів
ВМ Горбатов, ІВ Ярошенко
Бизнес Информ, 2016
82016
ВплиВ асиметРії умоВ членстВа укРаїни В сот на її ЗоВніШню тоРгіВлю З кРаїнами Єс і митного союЗу ЄВРаЗес
МО Кизим, ІЮ Матюшенко, СВ Беренда, ІВ Ярошенко
Бізнес Інформ, 8-19, 2014
82014
Теоретичні засади структурних зрушень в економіці
ВЄ Хаустова, ГВ Крамарев, ІВ Ярошенко
Бизнес Информ, 2017
72017
Реалізація реформи децентралізації в Україні: актуальні питання модернізації системи публічного управління
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2016
72016
Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблеми економіки, 99-107, 2015
72015
Problemni pytannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy ta propozytsii shchodo yikh vyrishennia v konteksti reformy detsentralizatsii vlady
IV Yaroshenko, IB Semyhulina
Problematic issues of socio-economic development of regions of Ukraine and …, 2015
62015
Використання форсайту для прогнозування тенденцій розвитку світового ринку нафти
ІО Губарєва, ІВ Ярошенко
Сумський державний університет, 2018
52018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20