Галина Чорна
Галина Чорна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, к.б.н.
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини
ГА Чорна
К.: Фітосоціоцентр 184, 2006
492006
Рослини наших водойм (Атлас-довідник)
ГА Чорна
Київ: Фітосоціоцентр, 2001
342001
Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області
ВЛ Шевчик, АА Куземко, ГА Чорна
Заповідна справа в Україні 12 (1), 11-17, 2006
122006
Флористичні та ценотичні особливості мезотрофних боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Наук. записк. Терноп. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія біол 22 (3-4), 14-19, 2003
82003
Рослинність водойм і боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Умань: ПП Жовтий ОО, 2013
72013
Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території
В Костюшин, А Куземко, В Онищенко, Г Чорна, С Таращук, О Деркач, ...
Чорноморська програма Верландс Інтернешнл.–Київ, 2007
72007
Elodea nuttallii (Planch.) St. John (Hydrocharitaceae)-новий для флори України вид
ГА Чорна, ВВ Протопопова, МВ Шевера, ММ Федорончук
Український ботанічний журнал, 328-332, 2006
72006
Рід Potamogeton L. у флорі України
ДВ Дубина, ГА Чорна
Укр. ботан. журн 44 (5), 90-99, 1987
71987
БОРИМСЬКА ЄВ Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. на Україні
ДВ Дубина, ГА Чорна
Укр. ботан. журн 42 (1), 56-61, 1985
71985
Систематичний і екологічний аналіз вищої водної флори басейну р. Сіверський Донець
ГА Чорна
Сіверський Донець. Укр. ботан. журн 39 (5), 12-16, 1982
71982
Ексикати Herbarium Florae Rossicae історичного гербарію Уманського училища рільництва і садівництва
ТВ Мамчур, ТО Кравець, ГА Чорна
Харків, 2015
62015
Ключові території національного рівня на території Вінницької області та їх значення для оптимізації мережі природно-заповідного фонду
АА Куземко, ОГ Яворська, ЄІ Ворона, ГА Чорна, ММ Федорончук
Заповідна справа в Україні 16 (1), 88-93, 2010
62010
Колекція папоротей історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва
ГА Чорна, АА Куземко, ІП Діденко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія…, 2015
52015
Рослинність класу Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 Лісостепу України: співвідношення типових та рідкісних синтаксонів
ГА Чорна
Фальцфейнівські читання. Зб. наук. праць.–Херсон: ПП Вишемірський, 357-360, 2007
52007
Гідрологічні заказники Черкащини в регіональній екологічній мережі Правобережного Лісостепу України
ГА Чорна
Географія та екологія: наука і освіта, 161-163, 2006
52006
Флора водойм i болiт Лiсостепу України. Судиннi рослини
ГА Чорна
52006
Нові для флори України види-Eclipta prostrata (L.) L.(Asteraceae) і Diplachne fascicularis (Lam.) P. Beauv.(Poaceae)
ДВ Дубина, ОІ Жмуд, ГА Чорна
Укр. ботан. журн 60 (4), 419-426, 2003
52003
Роль гідроекомережі Правобережного Лісостепу Укра ни в збереженні біорізноманіття
Г Чорна
Жива Укра на, 3-4, 2006
42006
Нові знахідки Carex hordeistichos Vill. та Carex paniculata L.(Cyperaceae) Правобережному Лісостепу України
ГА Чорна
Український ботанічний журнал, 61-69, 2004
42004
Рослинний покрив заплави р. Гірський Тікач
ГА Чорна
Український ботанічний журнал, 2004
42004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20