Галина Чорна
Галина Чорна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, к.б.н.
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини
ГА Чорна
К.: Фітосоціоцентр 184, 2006
462006
Рослини наших водойм (Атлас-довідник)
ГА Чорна
Київ: Фітосоціоцентр, 2001
342001
Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області
ВЛ Шевчик, АА Куземко, ГА Чорна
Заповідна справа в Україні 12 (1), 11-17, 2006
112006
Флористичні та ценотичні особливості мезотрофних боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Наук. записк. Терноп. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія біол 22 (3-4), 14-19, 2003
82003
Рослинність водойм і боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Умань: ПП Жовтий ОО, 2013
72013
Elodea nuttallii (Planch.) St. John (Hydrocharitaceae)-новий для флори України вид
ГА Чорна, ВВ Протопопова, МВ Шевера, ММ Федорончук
Український ботанічний журнал, 328-332, 2006
72006
Рід Potamogeton L. у флорі України
ДВ Дубина, ГА Чорна
Укр. ботан. журн 44 (5), 90-99, 1987
71987
Систематичний і екологічний аналіз вищої водної флори басейну р. Сіверський Донець
ГА Чорна
Сіверський Донець. Укр. ботан. журн 39 (5), 12-16, 1982
71982
Ексикати Herbarium Florae Rossicae історичного гербарію Уманського училища рільництва і садівництва
ТВ Мамчур, ТО Кравець, ГА Чорна
Харків, 2015
62015
Ключові території національного рівня на території Вінницької області та їх значення для оптимізації мережі природно-заповідного фонду
АА Куземко, ОГ Яворська, ЄІ Ворона, ГА Чорна, ММ Федорончук
Заповідна справа в Україні 16 (1), 88-93, 2010
62010
Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території
В Костюшин, А Куземко, В Онищенко, Г Чорна, С Таращук, О Деркач, ...
Чорноморська програма Верландс Інтернешнл.–Київ, 2007
62007
Колекція папоротей історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва
ГА Чорна, АА Куземко, ІП Діденко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія…, 2015
52015
Рослинність класу Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 Лісостепу України: співвідношення типових та рідкісних синтаксонів
ГА Чорна
Фальцфейнівські читання. Зб. наук. праць.–Херсон: ПП Вишемірський, 357-360, 2007
52007
Флора водойм i болiт Лiсостепу України. Судиннi рослини
ГА Чорна
52006
Нові для флори України види-Eclipta prostrata (L.) L.(Asteraceae) і Diplachne fascicularis (Lam.) P. Beauv.(Poaceae)
ДВ Дубина, ОІ Жмуд, ГА Чорна
Укр. ботан. журн 60 (4), 419-426, 2003
52003
Роль гідроекомережі Правобережного Лісостепу Укра ни в збереженні біорізноманіття
Г Чорна
Жива Укра на, 3-4, 2006
42006
Нові знахідки Carex hordeistichos Vill. та Carex paniculata L.(Cyperaceae) Правобережному Лісостепу України
ГА Чорна
Український ботанічний журнал, 61-69, 2004
42004
Рослинний покрив заплави р. Гірський Тікач
ГА Чорна
Український ботанічний журнал, 2004
42004
БОРИМСЬКА ЄВ Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. на Україні
ДВ Дубина, ГА Чорна
Укр. ботан. журн 42 (1), 56-61, 1985
41985
Сучасний стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву боліт в Україні
ДВ ДУБИНА, ГА ЧОРНА
Чорноморський ботанічний журнал 4 (2), 180-196, 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20