Підписатись
Шулюк Богдана
Шулюк Богдана
Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування
ЛМ Алексеєнко, БС Шулюк
Фінанси України, 96-105, 2015
132015
Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг
ЛМ Алексеєнко, БС Шулюк
Формування ринкових відносин в Україні, 190-197, 2011
132011
Проблеми виконання місцевих бюджетів України
БС Шулюк
Мукачево, МДУ, 2017
112017
Corporate financing of public-private partnership projects: assessment of financial opportunities and risks
Б Шулюк
Financial and credit activity problems of theory and practice 3 (38), 78-85, 2021
62021
Проблеми соціального страхування та напрями його модернізації в Україні
ОВ Петрушка, БС Шулюк
ТОВ" Міжнародний бізнес центр", 2017
62017
Бюджетний менеджмент
ВГ Дем’янишин, ГБ Погріщук, ЛМ Клівіденко, ЗМ Лободіна, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
52017
Бюджетування соціальної сфери: зарубіжний досвід та українські реалії
БС Шулюк
Тернопіль, ТНЕУ, 2008
42008
Актуальні проблеми державного фінансування в контексті реалізації партнерських інфраструктурних проєктів держави і бізнесу
Б Шулюк
ЗУНУ, 2021
32021
Державний фінансовий контроль у публічному управлінні
МБ Гупаловська, СЛ Коваль, ВМ Русін, ІП Сидор, БС Шулюк
Тернопіль, Осадца ЮВ, 2018
32018
Шляхи розвитку державного фінансового контролю в Україні у контексті досвіду економічно розвинутих країн
БС Шулюк
ТОВ" Міжнародний бізнес центр", 2018
32018
Світовий досвід реалізації фінансових проектів державно-приватного партнерства в економічній інфраструктурі
БС Шулюк, ОВ Петрушка
Мукачево, Мукачівський державний університет, 2018
32018
Методи здійснення недержавного пенсійного забезпечення у світі: практичний досвід для України
ОВ Петрушка, БС Шулюк
Молодий вчений, 512-514, 2018
32018
Financial instruments of public and private partnership development
BB Shuliuk
Науковий вісник Полісся, 253-260, 2016
32016
Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні
ЛМ Алексеєнко, БС Шулюк
Сталий розвиток економіки, 336-341, 2013
32013
Передумови та шляхи побудови ефективної моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства
БС Шулюк
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series, 2012
32012
Особенности бюджетного планирования и прогнозирования расходов на сферу социально-культурных услуг в условиях экономических трансформаций
БС Шулюк
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции, 35-45, 2011
32011
Моніторинг виконання бюджетних програм у забезпеченні прозорості фінансування соціально-культурних послуг в Україні
БС Шулюк
Тернопільський національний технічний університет і мені Івана Пулюя, 2011
32011
Дискусійні питання сутності фінансового інструментарію державно-приватного партнерства та проблеми його використання в Україні
Б Шулюк
ЗУНУ, 2022
22022
Концептуальні засади фінансового механізму державно-приватного партнерства
БС Шулюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 117-122, 2018
22018
Проблеми забезпечення фінансово-бюджетної дисципліни в Україні та заходи щодо її підвищення
БС Шулюк, ОВ Петрушка
Київ, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20