Шулюк Богдана
Шулюк Богдана
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг
ЛМ Алексеєнко, БС Шулюк
Формування ринкових відносин в Україні, 190-197, 2011
82011
Проблеми соціального страхування та напрями його модернізації в Україні
ОВ Петрушка, БС Шулюк
ТОВ" Міжнародний бізнес центр", 2017
42017
Проблеми виконання місцевих бюджетів України
БС Шулюк
Мукачево, МДУ, 2017
32017
Особливості бюджетного планування і прогнозування видатків на сферу соціально-культурних послуг в умовах економічних трансформацій
БС Шулюк
Сімферополь, НАПКБ, 2011
32011
Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування
ЛМ Алексеєнко, БС Шулюк
Фінанси України, 96-105, 2015
22015
Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні
БС Шулюк, ЛМ Алексеєнко
Тернопіль, СМП" ТАЙП", 2013
22013
Моніторинг виконання бюджетних програм у забезпеченні прозорості фінансування соціально-культурних послуг в Україні
БС Шулюк
Тернопільський національний технічний університет і мені Івана Пулюя, 2011
22011
Бюджетування соціальної сфери: зарубіжний досвід та українські реалії
БС Шулюк
Тернопіль, ТНЕУ, 2008
22008
Бюджетні ризики у фінансовій діяльності держави
БС Шулюк
Одеса, ОНУ, 2017
12017
Особливості прийняття фінансових рішень домогосподарств в умовах економічної нестабільності
Б Шулюк
Економічна думка, 2015
12015
Бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні
БС Шулюк
12014
Бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні
БС Шулюк
12014
Бюджетне прогнозування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні
БС Шулюк
Розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри фінансів (протокол …, 2013
12013
Парадигма стратегії розвитку сфери соціально-культурних послуг в Україні
Б Шулюк
ТНЕУ, 2012
12012
Вдосконалення практики середньотермінового бюджетного планування як передумова забезпечення якісного надання соціально-культурних послуг населенню
БС Шулюк
Тернопіль, Вектор, 2012
12012
Економіко-організаційні засади бюджетування сфери соціально-культурних послуг в Україні
БС Шулюк
Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
12012
Програмно-цільове бюджетування сфери соціально-культурних послуг: світовий досвід проведення реформ та висновки для України
БС Шулюк
Тернопіль, ТНЕУ, 2012
12012
Передумови та шляхи побудови ефективної моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства
БС Шулюк
Острог, Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012
12012
Проблеми реалізації аудиту ефективності в системі використання бюджетних коштів на соціально-культурні цілі
БС Шулюк
Тернопіль, Вектор, 2011
12011
Програмно-цільовий метод як інструмент підвищення ефективності використання бюджетних коштів на сферу соціально-культурних послуг
БС Шулюк
Тернопіль, ТНЕУ, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20