Follow
Т.Ф. Дмитренко
Т.Ф. Дмитренко
Інститут сільського господарства Полісся НААН
Verified email at isgp.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив удобрення на структуру врожаю різних видів льону та вихід олії
ВБ Ковальов, ОГ Семеній, ТФ Дмитренко
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2010
12010
Емпіричне визначення виходу біогазу з вегетативної маси багаторічних нетрадиційних високостебельних культур
ВЛІ Вишневська О.В., Дмитренко Т.Ф., Тугуєва І.В.
Агропромислове виробництво Полісся, 52-55, 2015
2015
Хімічний склад лляної макухи залежно від технологій збирання насіння
ДТ Ф.
Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК: матеріали наук.-практ. конф …, 2015
2015
Динаміка якісних змін насіння льону при зберіганні у нерегульованих умовах
ДТ Ф.
Зберігання та переробка продукції рослинництва: освіта, наука, інновації …, 2015
2015
Альтернативні джерела біогазу та органічних добрив
ЛІВ І.В. Тугуєва, Т.Ф. Дмитренко
Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК: матеріали наук.-практ. конф …, 2014
2014
Емпіричне визначення виходу біогазу з вегетативної маси багаторічних злакових трав
СЮД О.В. Вишневська, Т.Ф. Дмитренко, І.В. Тугуєва
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб …, 2013
2013
Якісні показники олії з насіння льону різних груп в зоні Полісся
ДТ Ф.
Агропромислове виробництво Полісся, 121-123, 2011
2011
Технологічна якість насіння різних груп льону залежно від технологій збирання
ЛМЮ Т.Ф. Дмитренко
Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК: Всеукраїнська науково …, 2011
2011
ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ РІЗНИХ ЕКОТИПІВ ЛЬОНУ В ЗОНІ ПОЛІССЯ
ТФ Дмитренко
Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області: зб. наукових праць, 118-123, 2011
2011
Вплив технологій збирання на врожайність насіння різнихгруп льону та на вихід олії
ВБ Ковальов, ГФ Дмитренко, ЛМ Юрченко
Механізація та електрифікація сільського господарства, 174-180, 2011
2011
розділ 4. Рослинництво
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західному …, 2010
2010
Рекомендації з посіву озимих культур під урожай 2011 року в контексті кліматичних змін (Крим, Степ, Лісостеп, Полісся ): науково-виробничий щорічник
Посібник українського хлібороба., 147-155, 2010
2010
Продуктивність та технологічні показники насіння льону-довгунця та олійного в зоні Полісся [Електронний ресурс]
ДТ Ф.
Наукові доповіді НУБіП, 2010
2010
Вплив елементів технологій вирощування на насіннєву продуктивність довгунцевого і олійного льону
ДТ Ф.
Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК: Матеріали I науково …, 2009
2009
Особливості росту і розвитку олійних та довгунцевого типів льону в ґрунтово-кліматичних умовах Поліської зони
ДТ Ф.
Збірник наукових праць Інституту луб’яних культур УААН, 106-113, 2009
2009
Комплексна програма розвитку сільського господарства Житомирської області у 2009-2010 роках та на період до 2015 року
СІМ Дейсан М.М., Савченко Ю.І.
Житомир: ПП «Рута», 2009, 2009
2009
Вплив удобрення на морфологічні показники різних екотипів льону
ДТ Ф.
Сучасні аспекти ведення сільського господарства: Матеріали III науково …, 2009
2009
Вплив удобрення на формування морфологічних показників рослин льону різних груп в метрологічних умовах зони Полісся
ОМ Ковальов В.Б., Камінська, ТФ Дмитренко
Агропромислове виробництво Полісся, 32-34, 2009
2009
Залежність жирнокислотного складу олії довгунцевого і межеумкового типів льону від удобрення на Поліссі
ДТ Ф.
Роль біологічного землеробства у виробництві конкурентоспроможної …, 2008
2008
Залежність жирнокислотного складу олії довгунцевого і межеумкового типів льону від удобрення на Поліссі
ДТ Ф.
Роль біологічного землеробства у виробництві конкурентоспроможної …, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20