Larysa Dovga
Larysa Dovga
професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля)
Л Довга
332012
До питання про барокову ментальність українців
Л Довга
Mediaevalia Ukrainica: ментальність та історія ідей 1, 104-116, 1992
161992
Соціальна утопія Інокентія Ґізеля
Л Довга
Україна XVII ст.: суспільство, філософія, культура, 227-267, 2005
112005
Наука про покуту в українських текстах XVII ст.
Л Довга
Могилянські історико-філософські студії., 7-38, 2008
82008
The Conceptual Apparatus in the Discourse of Ukrainian Church Intellectuals of the 17th Century: towards the Problem Statement
L Dovga
Sententiae 34 (1), 2016
72016
Уявлення про «честь» у трактаті Інокентія Гізеля «Мир з Богом чоловіку»]
Л Довга
Соціум. Альманах соціальної історії. 5, 249-259, 2005
62005
Свобода волі у проповідях Антонія Радивиловського
Л Довга
Київська старовина, 56-60, 2002
62002
The value system in the Ukrainian culture of the second half of the XVII century (on the basis of theoretical heritage of Inokentii Gizel)
L Dovga
Kyiv, & Lviv: Svicha-do, 2012
52012
Система цiнностей в украïнськiй культурi XVII столiття (на прикладi теоретичноï спадщини Iнокентiя Ґiзеля)
Л Довга
Киïв, Львiв, 2012
52012
Соціальна утопія Інокентія Гізеля/Довга Лариса Михайлівна
ЛМ Довга
Україна 17, 227-266, 0
5
Principles of Quoting the Holy Scriptures in Works by 17th Century Ukrainian Authors: Approaching the Issue.
L Dovga, R Kyselov
Studi Slavistici 15 (1), 2018
42018
Systema tsinnostey v ukrayins’ kiy kul’turi XVII st.(na prykladi teoretychnoyi spadshchyny Inokentiya Hizelya)
L Dovha
Kyiv: Svichado [in Ukrainian], 2012
42012
Уявлення про гріх та чесноту в українських текстах XVII ст.
Л Довга
Соціум. Альманах соціальної історії. 3, 241-248, 2003
42003
MULTIPLE TYPES OF “THE GOOD” IN HRYHORII SKOVORODA’S PHILOSOPHICAL DISCOURSE: DOBRO VS BLAHO
LM Dovga
The Linguistics of Vocabulary. Editors: Christine Hansen, pp. 1-44, 2018
32018
«Добро» і «благо» в українських текстах першої чверті XVII ст.: лексика перекладів
L Dovga, R Olishchuk
Sententiae 35 (2), 113-132, 2016
3*2016
Система цінностей в українській культурі другої половини XVII ст. (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Ґізеля)
Л Довга
22012
Поняття «отчизна» в українських проповідях другої половини XVII ст.
Л Довга
Пилип Орлик: життя, політика, тексти. Матеріали Міжнародної наукової …, 2011
22011
Уявлення про «благо» у проповідях Антонія Радивиловського зі збірника «Вінець Христов» (1688).
Л Довга
Шлях у чотири століття: Матеріали міжнародної наукової конференції …, 2016
12016
Поняттєвий апарат у дискурсі українських церковних інтелектуалів XVII ст.: до постановки проблеми
Л Довга
12016
Посібник із курсу" Історія української культури": питання до дискусії
Л Довга
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20