Жанна Неханевич | Жанна Неханевич | Zhanna Nekhanevich  | Zhanna Nekhanevych
Жанна Неханевич | Жанна Неханевич | Zhanna Nekhanevich | Zhanna Nekhanevych
ДЗ "ДМА МОЗУ"
Verified email at dma.dp.ua
TitleCited byYear
Особливості лікування хворих з ускладненою ретенцією третіх молярів на стаціонарному етапі
ОО Гудар'Ян, НГ Ідашкіна, ЖМ Неханевич
Медичні перспективи 21 (3), 2016
12016
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ АТИПИЧНОГО УДАЛЕНИЯ ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
НЖМ Гударьян А.А., Идашкина Н.Г.
Сучаснi досягненя спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини …, 2019
2019
Застосування різних фракцій аутоплазми крові (PRF, а-PRF та і-prf) при хірургічному лікуванні ретинованих третіх молярів нижньої щелепи
ОО Гудар’Ян, НГ Ідашкіна, ЖМ Неханевич
Вісник проблем біології і медицини, 2017
2017
Ефективне лікування хворих на перикоронарит в умовах амбулаторної практики
НГ Ідашкіна, ОО Гудар’ян, ЖМ Неханевич
Современная стоматология, 52-57, 2017
2017
Эффективное лечение больных перикоронаритом в условиях амбулаторной практики
НГ Идашкина, АА Гударьян, ЖМ Неханевич
Современная стоматология, 52-52, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5