Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами
Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами
Громадська організація "ШАУСПС"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: монографія
ГВ Єльникова
К.: ДАККО 303, 5, 1999
2701999
Управлінська компетентність
ГВ Єльникова
К.: Ред. загальнопед. газ, 48-51, 2005
1212005
Основи адаптивного управління: курс лекцій
ГВ Єльникова
К.: ЦІППО АПН України, 2003
1192003
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: Кол. монографія/ГВ Єльникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова та ін./За загальною редакцією ГВ …
ГВ Єльникова
Чернівці: Технодрук 572, 2009
772009
Основи адаптивного управління (тексти лекцій)
ГВ Єльникова
Х.: Основа 128, 2004
622004
Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти
ГВ Єльникова
–загальна педагогіка та історія педагогіки/Єльникова Галина Василівна, 2005
582005
Моніторинг в управлінні навчальним закладом
ОМ Касьянова
Х.: Основа, 2004
562004
Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління
ГВ Єльникова
Директор школи, 37-40, 2003
492003
Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій
ВЕ Лунячек
К: ЦІППО, 2002
452002
Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника вищого навчального закладу
ГВ Єльникова
Теорія та методика управління освітою, 10, 2010
392010
Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу: монографія
ТА Борова
Харків: СМІТ, 2011
362011
Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6–7-річного віку (управлінський аспект)
ЗВ Рябова
ЗВ Рябова.− К, 2004
352004
Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі
ВЕ Лунячек
Публічне управління: теорія та практика, 155-162, 2013
342013
Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу
ТМ Гавлітіна
Рівне: Волинські обереги, 26-27, 2007
342007
Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних
МЛ Ростока
Українська інженерно-педагогічна академія, 2017
332017
Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі
ГВ Єльникова, ЗВ Рябова
Культура народов Причерноморья, 2007
322007
Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльникова, ВІ Маслов
Імідж сучасного педагога 4, 3-8, 2008
292008
Основи адаптивного управління
ГВ Єльникова
Харків: Основа, 17-22, 2004
292004
Теоретичні і методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу
ТА Борова
Дис.… докт. пед наук 13 (06), 2012
282012
Моніторинг якості освіти у ВНЗ: кваліметричний підхід
І Аннєнкова
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
262012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20