Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами
Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами
Громадська організація "ШАУСПС"
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: монографія
ГВ Єльникова
К.: ДАККО 303, 5, 1999
3011999
Управлінська компетентність
ГВ Єльникова
К.: Ред. загальнопед. газ, 2005
1352005
Основи адаптивного управління: курс лекцій
ГВ Єльникова
К.: ЦІППО АПН України, 2003
1312003
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи:[Колективна монографія]
ГВ Єльникова
Чернівці: Технодрук 572, 2009
852009
Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти
ГВ Єльникова
Київ [Yelnykova, HV (2005). Scientific bases of adaptive management of the …, 2005
652005
Моніторинг в управлінні навчальним закладом
ОМ Касьянова
Управлінський супровід моніторингу якості освіти–Х.: Вид-во «Основа, 2004
642004
Основи адаптивного управління (тексти лекцій)
ГВ Єльникова
Х.: Основа, 2004
622004
Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління
ГВ Єльникова
Директор школи, 37-40, 2003
582003
Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі
ВЕ Лунячек
Публічне управління: теорія та практика, 155-162, 2013
542013
Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій
ВЕ Лунячек
К: ЦІППО, 2002
462002
Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу: монографія
ТА Борова
Харків: СМІТ, 2011
442011
Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника вищого навчального закладу
ГВ Єльникова
Теорія і методика управління освітою, 18-27, 2010
432010
Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу
ТМ Гавлітіна
Рівне: Волинські обереги, 26-27, 2007
402007
Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних
МЛ Ростока
Українська інженерно-педагогічна академія, 2017
372017
Методика викладання у вищій школі
ОВ Малихін, ІГ Павленко, ОО Лаврентьєва, ГІ Матукова
Київ: КНТ, 2014
362014
Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6–7-річного віку (управлінський аспект)
ЗВ Рябова
ЗВ Рябова.− К, 2004
362004
Основи адаптивного управління
ГВ Єльникова
Харків: Основа, 17-22, 2004
332004
Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі
ГВ Єльникова, ЗВ Рябова
Теорія і методика управління освітою, 2008
322008
Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльникова, ВІ Маслов
Імідж сучасного педагога 4, 3-8, 2008
322008
Деякі практичні питання управління освітою в США
ВЕ Лунячек
Нова педагогічна думка, 16-20, 2008
302008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20