Підписатись
Мирослава Шевчук
Мирослава Шевчук
ПВНЗ Університет Короля Данила
Підтверджена електронна адреса в iful.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Власні точкові дефекти у плюмбум телуриді на межі області гомогенності
ДМ Фреїк, ІВ Горічок, МО Шевчук, ЛВ Туровська
Фізика і хімія твердого тіла, 378-388, 2011
42011
Електронні стани та електричні властивості моносульфіду самарію
ДМ Фреїк, ІВ Горічок, МО Шевчук
Фізика і хімія твердого тіла, 661-663, 2011
12011
Термодинаміка власних точкових дефектів у нестехіометричному плюмбум телуриді
Д Фреїк, І Горічок, Ю Лисюк, М Шевчук
Chemistry of metals and alloys, 1-7, 2012
2012
Концентраційна залежність ефективної маси електронів у d-зоні провідності моносульфіду самарію
ДМ Фреїк, ІВ Горічок, МО Шевчук
Фізика і хімія твердого тіла, 27-29, 2012
2012
Енергії утворення моновакансій у кристалах самарій та європій монохалькогенідів
МО Шевчук, ІВ Горічок
Фізика і хімія твердого тіла, 407-409, 2012
2012
Електронні стани та електричні властивості моносульфіду самарію
МО Шевчук
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
Дефектна підсистема і кристалохемічні моделі дефектоутворення у кристалах самарій сульфіду (SmS)
МО Шевчук
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …, 2011
2011
Термодинаміка точкових дефектів та концентрація носіїв заряду моносульфіду самарію
МО Шевчук
Фізика і хімія твердого тіла, 970-973, 2011
2011
Фізико-хімічні властивості і точкові дефекти у сульфіді самарію SmS
МО Шевчук
Видавництво Львівської політехніки, 2011
2011
Кристалохімія точкових дефектів самарій селеніду
МО Шевчук, ВМ Бойчук
Фізика і хімія твердого тіла, 706-709, 2011
2011
ПРОЦЕСИ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ І МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ ПЛЮМБУМ, СТАНУМ, ГЕРМАНІЙ ТЕЛУРИДІВ
ЛЙ Межиловська, ЛВ Туровська, ЛД Юрчишин, НІ Дикун, МО Шевчук
Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаї-ка. Тези …, 2011
2011
ÌÀÐÊÓÂÀÍÍß ÊÎÐÄÎͲ ßÊ ÇÀѲÁ ÊÎÍÑÒÐÓÞÂÀÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ ²ÄÅÍÒÈ× ÍÎÑÒ²
МО Шевчук
2011
Зарядовий стан Самарію і кристалохімія точкових дефектів у твердих розчинах PbTe-SmTe
ДМ Фреїк, МО Шевчук, ЛВ Туровська, ЛЙ Межиловська
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 10 (2), 393-399, 2009
2009
Кристалохімічні моделі дефектної підсистеми нестехіометричного самарій сульфіду
ДМ Фреїк, МО Шевчук, ЛВ Туровська, ЛЙ Межиловська
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 10 (3), 612-617, 2009
2009
Моделі точкових дефектів і кристалохімічні механізми утворення твердих розчинів у системі PbTe-InTe
ДМ Фреїк, ВВ Борик, ЛВ Туровська, ЛД Юрчишин, МО Шевчук
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 9 (2), 286-297, 2008
2008
Кристаллохимия точечных дефектов термоэлектрических твердых растворов на основе PbTe, SnTe, GeTe
МО Шевчук
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16