Follow
Ус Галина Олександрівна ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8954-591X
Ус Галина Олександрівна ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8954-591X
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання факторів впливу на інтелектуалізацію трудового потенціалу
ГО Ус
Бізнес Інформ, 130-135, 2015
72015
Теоретичні основи та проблеми управління знаннями в соціально-економічних системах:[монографія]
ГО Ус
Черкаси: Східноєвроп. ун-т економіки і менедж, 2012
72012
Агентна модель групової системи підтримки прийняття рішень в економіці
МФ Ус, ГО Ус, ЗМ Гадецька
Актуальні проблеми економіки, 37, 2004
72004
Методичні підходи до оцінки вартості підприємства [Електронний ресурс]
ГО Ус
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.–Черкаси, 6-71, 2013
42013
Концептуальні основи побудови адаптивних систем управління знаннями ВНЗ
ГО Ус
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер …, 2013
42013
Стан досліджень та архітектура організації систем управління знаннями підприємств
ГО Ус, МФ Ус
Ефективна економіка, 2011
42011
Управління проектами: навч. посіб./Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту
АВ Гриньов, ГО Ус, ОВ Нечипоренко
Черкаси, 2009
42009
Деякі аспекти інституціонально-економічних передумов формування та регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу
ЛО Шпак
Інвестиції: практика та досвід, 53-56, 2013
32013
Управління представленням інформації в корпоративних системах знань та для навчання економістів
ГО Ус
Бізнес Інформ, 236-237, 2012
32012
Менеджмент корпоративною гібридною інтелектуальною системою навчання в університеті економічного профілю
МФ Ус, ГО Ус
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту: науковий …, 2007
32007
Модель структури бiзнес-процесiв управлiння якiстю надання освiтнiх послуг.
ГО Ус, ЯМ Манькута
Науковий вiсник Полтавського унiверситету економiки i торгiвлi, 194, 2014
22014
Управління знаннями в корпоративних інтелектуальних системах з урахуванням індивідуальних переваг персоналу
ГО Ус
ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ, 2011
22011
Підхід до визначення сутності знань у контексті моделювання бізнес-процесів/Ус ГО
ГО Ус
Актуальні проблеми економіки, 59-65, 2011
22011
Бізнес-процеси створення інформаційних ресурсів технологій дистанційної освіти в менеджменті університету/Ус ГО, Ус МФ, Костьян НЛ
ГО Ус
Ус МФ, Костьян НЛ УУ Наука-2010: проблеми та перспективи розвитку: тези …, 0
2
Моделювання процесів передачі знань в системі дистанційної освіти у вищих навчальних закладах
ГО Ус
Ефективна економіка, 2014
12014
Розвиток теорії людського капіталу під впливом наукових шкіл
ЛІ Павленко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 298-301, 2014
12014
Місце і роль людського капіталу в неокласичних моделях економічного зростання
ГО Ус, ЛІ Павленко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
12014
Дистанційна освіта в системі управління якістю послуг ВНЗ
ГО Ус, ЯМ Манькута
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2014
12014
Оцінка стану інвестування в розвиток людського капіталу в Україні
ЛІ Павленко
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2014
12014
Моделювання ефективності функціонування системи управління знаннями вищого навчального закладу
ВМ Порохня, ГО Ус
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20