Ус Галина Олександрівна ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8954-591X
Ус Галина Олександрівна ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8954-591X
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Агентна модель групової системи підтримки прийняття рішень в економіці
МФ Ус, ГО Ус, ЗМ Гадецька
Актуальні проблеми економіки, 37, 2004
62004
Теоретичні основи та проблеми управління знаннями в соціально-економічних системах:[монографія]
ГО Ус
Черкаси: Східноєвроп. ун-т економіки і менедж, 2012
52012
Моделювання факторів впливу на інтелектуалізацію трудового потенціалу
ГО Ус
Бізнес Інформ, 130-135, 2015
42015
Методичні підходи до оцінки вартості підприємства [Електронний ресурс]
ГО Ус
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.–Черкаси, 6-71, 2013
42013
Стан досліджень та архітектура організації систем управління знаннями підприємств
ГО Ус, МФ Ус
Ефективна економіка, 2011
42011
Концептуальні основи побудови адаптивних систем управління знаннями ВНЗ
ГО Ус
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер …, 2013
32013
Модель структури бiзнес-процесiв управлiння якiстю надання освiтнiх послуг.
ГО Ус, ЯМ Манькута
Науковий вiсник Полтавського унiверситету економiки i торгiвлi, 194, 2014
22014
Деякі аспекти інституціонально-економічних передумов формування та регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу
ЛО Шпак
Інвестиції: практика та досвід, 53-56, 2013
22013
Управління представленням інформації в корпоративних системах знань та для навчання економістів
ГО Ус
Бізнес Інформ, 236-237, 2012
22012
Підхід до визначення сутності знань у контексті моделювання бізнес-процесів/Ус ГО
ГО Ус
Актуальні проблеми економіки, 59-65, 2011
22011
Управління знаннями в корпоративних інтелектуальних системах з урахуванням індивідуальних переваг персоналу
ГО Ус
ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ, 2011
22011
Управління проектами: навч. посіб./Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту
АВ Гриньов, ГО Ус, ОВ Нечипоренко
Черкаси, 2009
22009
Бізнес-процеси створення інформаційних ресурсів технологій дистанційної освіти в менеджменті університету/Ус ГО, Ус МФ, Костьян НЛ
ГО Ус
Ус МФ, Костьян НЛ УУ Наука-2010: проблеми та перспективи розвитку: тези …, 0
2
Розвиток теорії людського капіталу під впливом наукових шкіл
ЛІ Павленко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 298-301, 2014
12014
Місце і роль людського капіталу в неокласичних моделях економічного зростання
ГО Ус, ЛІ Павленко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
12014
Оцінка стану інвестування в розвиток людського капіталу в Україні
ЛІ Павленко
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2014
12014
Використання альтернативних форм представлення інформації для управління знаннями підприємств та навчання персоналу
ГО Ус
Ефективна економіка, 2011
12011
Інвестиційно-інноваційний регіональний розвиток промисловості (на прикладі черкаської області)
ГО Ус, ТС Непомняща
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2008
12008
Програмний комітет
РА Аблязов, ЛО Шпак, СО Савченко, ГО Ус
2019
ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗНАНЬ КОМПАНІЙ
ГО Ус
ББК 65.9 (4УКР) М 77, 250, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20