Тетяна Щербан
Тетяна Щербан
Мукачівський державний університет
Підтверджена електронна адреса в mail.msu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Професійне становлення молодого вчителя : навчальний посібник
СД Максименко, ТД Щербан
Закарпаття, 1998
127*1998
Психологія навчального спілкування
ТД Щербан, ОВ Процюк
ХХІ століття : Наука. Технологія. Освіта : ХІІ Міжнародна науково-практична …, 2007
1012007
Психологія навчального спілкування
ТД Щербан
Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту, 141-147, 2006
1012006
Психологія навчального спілкування: монографія
ТД Щербан
Міленіум, 2004
101*2004
Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
ІА Гуляс, ЗС Карпенко, АВ Фурман, ТД Щербан
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2007
162007
Регулювання, розвиток інституційного середовища
ЯІ Токар, ВВ Гоблик, ТД Щербан
International Scientific Journal, 2016
14*2016
Формування комунікативного потенціалу майбутнього вчителя іноземної мови засобами культурологічно орієнтованого навчання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня …
ІА Мамчур, НО Михальчук, ТД Щербан, ТК Чмут
Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України, 2007
132007
Професійне становлення молодого вчителя як психологічна проблема
ТД Щербан
Автореферат дис… канд. психол. наук, 1995
121995
Деякі психологічні особливості підготовки успішного фахівця
ТД Щербан, ВВ Гоблик
Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам'янець-Подільського …, 2016
112016
Проблеми державного регулювання депресивних ринків праці: зарубіжний досвід
ЯІ Токар, ВВ Гоблик, ТД Щербан
Актуальные проблемы современной науки, 2016
102016
Компетентність – якісна характеристика спілкування
ТД Щербан
Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Ін ту …, 2002
102002
Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в гірських населених пунктах
ЯІ Токар, ВВ Гоблик, ТД Щербан
82016
Specialist’s thinking activity in the solving poblems process: мисленнєва активність фахівця у процесі розв’язання задач
ТД Щербан
Technologies of intellect develooment: Технології розвитку інтелекту: журнал …, 2015
82015
Регулювання трудомiграцiйних процесiв в транскордонному регiонi: монографiя та iн.; за заг. ред. д. е. н., проф. Пiтюлича М. I
МI Пiтюлич, ВВ Гоблик, ТД Щербан, ММ Пiтюлич
82015
Вивчення елементів алгебри в початковій школі : навчальний посібник
ТД Щербан, ГВ Щербан
Кондор, 2015
62015
Професійна ідентичність майбутніх фахівців
ІП Кузьміна, ИП Кузьмина
Політехніка, 2012
62012
Психологiя навчального спiлкування: Монографiя.
ТД Щербан
62004
Художній образ у навчальній взаємодії учня з вчителем
ТД Щербан
Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології …, 2004
6*2004
Психологічні детермінанти спілкування у процесі навчання у ВНЗ
ТД Щербан, ВВ Гоблик
International scientific journal, 52-55, 2016
52016
Психологічна стійкість у професійній діяльності економістів
ТД Щербан, ВВ Гоблик
Международный научный журнал : сборник научных трудов, 186-189, 2015
5*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20