Тетяна Щербан
Тетяна Щербан
Мукачівський державний університет
Підтверджена електронна адреса в mail.msu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійне становлення молодого вчителя : навчальний посібник
СД Максименко, ТД Щербан
Закарпаття, 1998
140*1998
Психологія навчального спілкування
ТД Щербан, ОВ Процюк
ХХІ століття : Наука. Технологія. Освіта : ХІІ Міжнародна науково-практична …, 2007
1152007
Психологія навчального спілкування
ТД Щербан
Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту, 141-147, 2006
1152006
Психологія навчального спілкування: монографія
ТД Щербан
Міленіум, 2004
115*2004
Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
ІА Гуляс, ЗС Карпенко, АВ Фурман, ТД Щербан
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2007
192007
Компетентність – якісна характеристика спілкування
ТД Щербан
Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Ін ту …, 2002
162002
Професійне становлення молодого вчителя як психологічна проблема
ТД Щербан
Автореферат дис… канд. психол. наук, 1995
151995
Регулювання, розвиток інституційного середовища
ЯІ Токар, ВВ Гоблик, ТД Щербан
International Scientific Journal, 2016
14*2016
Деякі психологічні особливості підготовки успішного фахівця
ТД Щербан, ВВ Гоблик
Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам'янець-Подільського …, 2016
142016
Формування комунікативного потенціалу майбутнього вчителя іноземної мови засобами культурологічно орієнтованого навчання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня …
ІА Мамчур, НО Михальчук, ТД Щербан, ТК Чмут
Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України, 2007
132007
Проблеми державного регулювання депресивних ринків праці: зарубіжний досвід
ЯІ Токар, ВВ Гоблик, ТД Щербан
Актуальные проблемы современной науки, 2016
102016
Регулювання трудомiграцiйних процесiв в транскордонному регiонi: монографiя та iн.; за заг. ред. д. е. н., проф. Пiтюлича М. I
МI Пiтюлич, ВВ Гоблик, ТД Щербан, ММ Пiтюлич
102015
Психологiя навчального спiлкування: монографiя
ТД Щербан
102004
Професійна ідентичність майбутніх фахівців
ІП Кузьміна, ИП Кузьмина
Політехніка, 2012
92012
Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в гірських населених пунктах
ЯІ Токар, ВВ Гоблик, ТД Щербан
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", 2016
82016
Вивчення елементів алгебри в початковій школі : навчальний посібник
ТД Щербан, ГВ Щербан
Кондор, 2015
82015
Художній образ у навчальній взаємодії учня з вчителем
ТД Щербан
Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології …, 2004
7*2004
Specialist’s thinking activity in the solving problems process: Мислиннєва активність фахівця у процесі розв’язання задач
ТД Щербан
Technologies of intellect development: Технології розвитку інтелекту: журнал …, 2015
62015
Психологічні особливості формування життєстійкості у підлітків з неповних сімей
ТД Щербан, АВ Терновай
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та …, 2015
62015
Психологічні особливості формування життєстійкості у підлітків з неповних сімей
ТД Щербан, АВ Терновай
Науковий вісник Мукачівського державного університету, 123-130, 2015
62015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20