Підписатись
Верба Вероніка Анатоліївна, Верба Вероника Анатольевна, Verba Veronika
Верба Вероніка Анатоліївна, Верба Вероника Анатольевна, Verba Veronika
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління проектами: Навч. посібник
ЛП Батенко, ОА Загородніх, ВВ Ліщинська
К.: КНЕУ 231, 2, 2003
4052003
Проектний аналіз: підручник
ВА Верба, ОА Загородніх
К.: КНЕУ 200, 322, 2000
3292000
Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ВА Верба, ІВ Новікова
Проблеми науки 3, 22-31, 2003
2422003
Організація консалтингової діяльності: Навч. посіб
ВА Верба, ТІ Решетняк
К.: КНЕУ, 2009
2212009
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки, 23-28, 2004
1122004
Управління розвитком компанії: навч. посіб.
ВА Верба
К.: КНЕУ 482 (6), 2011
982011
Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Актуальні проблеми економіки, 52-59, 2010
702010
Проектний аналіз
СО Москвін, СМ Бевз, ВА Верба, ВГ Дідик
К.: Лібра, 1999
681999
Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: монографія
ВА Верба
К.: КНЕУ 327, 523-541, 2011
612011
Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВА Верба, ОМ Гребешкова, ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 110-117, 2002
402002
Підсистема управління розвитком на підприємстві: концептуальні засади створення та функціонування
ВА Верба
К.: Книжкове вид-во НАУ, 1-2, 2009
352009
Розвиток компанії на принципах процесного управління
ВА Верба
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право), 517-526, 2008
352008
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко, ІО Галиця, ВГ Герасимчук, ОБ Жихор, ОІ Маслак, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2011
342011
Консалтингова підтримка розвитку українських підприємств
ВА Верба
Вісник Хмельницького національного університету 2, 55-59, 2009
342009
Оптимізація товарного портфеля як чинник підвищення економічної ефективності виробничого підприємства
ЛВВ Верба В.А.
Проблеми економіки, 262 - 268, 2014
282014
Структурна конфігурація вітчизняного ринку консалтингових послуг
ВА Верба
Вісник Національного університету" Львівська політехніка".–Сер.: Проблеми …, 2010
282010
Інформаційне забезпечення управління розвитком компанії
ВА Верба, ВА Верба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
282009
Гармонизация процессного и проектного подходов к управлению развитием компании
ВА Верба
Управление проектами и развитие производства, 2009
262009
Proektnyi analiz [Project analysis]
VA Verba, OA Zahorodnikh
Kyiv: KNEU [in Ukrainian], 2000
242000
Сучасні методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс]
ВА Верба, ОМ Гребешков
Режим доступу:< www. economica. org. ua/2009/efmarkdijaln, 2009
222009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20