Подписаться
Oksana M. Moroz, Оксана Михайлівна Мороз
Oksana M. Moroz, Оксана Михайлівна Мороз
Ivan Franko National University of Lviv, Львівський національний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Microbial O2-and H2O2-electrode sensors for alcohol assays based on the use of permeabilized mutant yeast cells as the sensitive bioelements
MV Gonchar, MM Maidan, OM Moroz, JR Woodward, AA Sibirny
Biosensors and Bioelectronics 13 (9), 945-952, 1998
801998
Impairment of Peroxisome Degradation in Pichia methanolica Mutants Defective in Acetyl‐CoA Synthetase or Isocitrate Lyase
AR Kulachkovsky, OM Moroz, AA Sibirny
Yeast 13 (11), 1043-1052, 1997
301997
Біодеградація вуглеводнів нафти дріжджами роду Candida
СПГ І. Б. Русин, О. М. Мороз, В. В. Карабин, О. Р. Кулачковський
Мікробіол. журн. 65 (6), 36–42, 2003
24*2003
Efficient bioconversion of ethanol to acetaldehyde using a novel mutant strain of the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha
OM Moroz, MV Gonchar, AA Sibirny
Biotechnology and bioengineering 68 (1), 44-51, 2000
212000
GROWTH OF VARIOUS STRAINS OF SULFATE-REDUCING BACTERIA FROM HUMAN LARGE INTESTINE
IV Kushkevych, OM Moroz
Біологічні студії/Studia Biologica 6 (3), 115-124, 2012
172012
Мікрофлора води озера „Яворівське”
СОГ О. М. Мороз, Я. І. Колісник, О. І. Подопригора, І. Р. Клим, С. П. Гудзь ...
Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 24, 131-138, 2008
14*2008
Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту в забрудненому нафтою ґрунті
НМ Джура, ОМ Мороз, ІБ Русин, ОР Кулачковський, ОМ Цвілинюк, ...
Ґрунтознавство, 105-112, 2010
92010
Sulfur reducing bacteria from coal pits waste heaps of Chervonograd mining region
VYB S. V. Diakiv, S. O. Hnatush, O. M. Moroz, O. Ya. Prypin, O. R. Kulachkovskyi
Біологічні Студії / Studia Biologica 10 (2), 63-76, 2016
72016
Microbiota of the coal pit waste heaps of Chervonograd mining region
VB S. Kuzmishyna, S. Hnatush, O. Moroz, L. Karpinets
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 67, 234−242, 2014
7*2014
Особливості метаболізму сульфіду та вуглецевих сполук у фототрофних пурпурових сіркобактерій
ОМ Л. Кіт, С. Гудзь, С. Гнатуш
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 35, 199–204, 2004
6*2004
Метаболізм органічних сполук у зелених фототрофних сіркобактерій та утилізація ними сірководню
СГ І. Баран, О. Мороз, С. Гудзь
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 33, 132–140, 2003
62003
Usage of nitrogen сompounds by sulfur cycle bacteria of Yavorivske Lake
IBR O.M. Moroz
Mikrobiol. Biotechnol. 2 (18), 96-108, 2012
5*2012
Впровадження міжнародного соціально-економічного досвіду в процесі духовного виховання студентської молоді
ВТ Сусіденко, ОМ Мороз, ВВ Репетацька
Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2010
52010
Закономірності утворення сірководню сульфатвідновлювальними бактеріями водойми кар’єру Яворівського сіркового родовища
ОМ Мороз
Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 27, 56–63, 2010
52010
Про доцільність дослідження властивостей еритроцитних йон-транспортуючих систем у психіатрії
ОМ Мороз, ІЙ Влох
Матер. VIII Конгресу світової федерації українських лікарських товариств …, 2000
52000
Reduction of sulfur and oxidized forms of nitrogen by bacteria of Desulfuromonas sp., isolated from Yavorivske Lake, under the influence of ferrum citrate
BMB O. M. Moroz, S. O. Hnatush, O. D. Maslovska, G. V. Yavorska
Biosyst. Divers. 28 (1), 53–59, 2020
42020
The usage of nitrogen compounds by purple non-sulfur bacteria of the Rhodopseudomonas genus
ОММ О. V. Tarabas, S. О. Hnatush
Regul. Mech. Biosyst. 10 (1), 79–82, 2019
4*2019
Sulfidogenic and metal reducing activities of Desulfuromonas genus bacteria under the influence of copper chloride
BMB S. O. Hnatush, O. M. Moroz, G. V. Yavorska
Biosystems Diversity 26 (3), 218–226, 2018
42018
Reduction of ferrum (III) by sulfate reducing and sulfur reducing bacteria
IRK O. M. Moroz, G. V. Yavorska, N. O. Muravel
Studia biologica 6 (2), 161-172, 2012
4*2012
Утворення гідроген сульфіду сірковідновлювальними бактеріями за впливу солей важких металів
ОМ Мороз
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 61, 154–165, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20