Оксана Мороз / Oksana M. Moroz
Оксана Мороз / Oksana M. Moroz
с.н.с. кафедри мікробіології, ЛНУ імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в franko.lviv.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Microbial O2-and H2O2-electrode sensors for alcohol assays based on the use of permeabilized mutant yeast cells as the sensitive bioelements
MV Gonchar, MM Maidan, OM Moroz, JR Woodward, AA Sibirny
Biosensors and Bioelectronics 13 (9), 945-952, 1998
681998
Impairment of Peroxisome Degradation in Pichia methanolica Mutants Defective in Acetyl‐CoA Synthetase or Isocitrate Lyase
AR Kulachkovsky, OM Moroz, AA Sibirny
Yeast 13 (11), 1043-1052, 1997
271997
Efficient bioconversion of ethanol to acetaldehyde using a novel mutant strain of the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha
OM Moroz, MV Gonchar, AA Sibirny
Biotechnology and bioengineering 68 (1), 44-51, 2000
172000
Growth of various strains of sulfate-reducing bacteria of human large intestine
IV Kushkevych, OM Moroz
Studia Biologica 6 (3), 115-124, 2012
162012
Мікрофлора води озера „Яворівське”
СОГ О. М. Мороз, Я. І. Колісник, О. І. Подопригора, І. Р. Клим, С. П. Гудзь ...
Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 24, 131-138, 2008
13*2008
Біодеградація вуглеводнів нафти дріжджами роду Candida
СПГ І. Б. Русин, О. М. Мороз, В. В. Карабин, О. Р. Кулачковський
Мікробіол. журн. 65 (6), 36–42, 2003
7*2003
Microbiota of the coal pit waste heaps of Chervonograd mining region
VB S. Kuzmishyna, S. Hnatush, O. Moroz, L. Karpinets
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 67, 234−242, 2014
6*2014
Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту в забрудненому нафтою ґрунті
НМ Джура, ОМ Мороз, ІБ Русин, ОР Кулачковський, ОМ Цвілинюк, ...
Ґрунтознавство, 105-112, 2010
62010
Особливості метаболізму сульфіду та вуглецевих сполук у фототрофних пурпурових сіркобактерій
ОМ Л. Кіт, С. Гудзь, С. Гнатуш
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 35, 199–204, 2004
6*2004
Метаболізм органічних сполук у зелених фототрофних сіркобактерій та утилізація ними сірководню
СГ І. Баран, О. Мороз, С. Гудзь
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 33, 132–140, 2003
62003
Закономірності утворення сірководню сульфатвідновлювальними бактеріями водойми кар’єру Яворівського сіркового родовища
ОМ Мороз
Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 27, 56–63, 2010
52010
Sulfur reducing bacteria from coal pits waste heaps of Chervonograd mining region
VYB S. V. Diakiv, S. O. Hnatush, O. M. Moroz, O. Ya. Prypin, O. R. Kulachkovskyi
Біологічні Студії / Studia Biologica 10 (2), 63-76, 2016
4*2016
Морфологія і фізіологія сірковідновлювальних бактерій озера Яворівське
ХЄ Юринець, ОМ Мороз, ОР Кулачковський, ГІ Звір
VІІІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології …, 2012
42012
Вплив важких металів на ріст і окиснення сірководню фотосинтезувальними сіркобактеріями водойми кар’єру Яворівського сіркового родовища
БМБ О. М. Мороз, І. Р. Клим, О. І. Подопригора
Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 28, 30–34, 2010
4*2010
Утворення гідроген сульфіду сірковідновлювальними бактеріями за впливу солей важких металів
ОМ Мороз
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 61, 154–165, 2013
32013
Дисиміляційна сульфатредукція у бактерій роду Desulfovibrio озера “Яворівське” за різних умов культивування
ОРК О. М. Мороз , Г. Р. Грицишин , Г. І. Звір
Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 30, 152–157, 2011
3*2011
Вплив важких металів на ріст та відновлення сульфатів Desulfovibrio desulfuricans
ОМ Мороз, СП Гудзь, ОІ Подопригора, ІР Клим, БМ Борсукевич, ...
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009
32009
Biotransformation of ethanol to acetaldehyde by wild and mutant strains of methylotrophic yeast Hansenula polymorpha
OM Moroz, GP Ksheminskaya, AA Sibirnyi
Microbiology 63 (6), 594-598, 1994
31994
Свідоцтво про депонування штаму бактерій Desulfuromonas acetoxidans Ya-2006 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням …
ОМВ С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко
2*2013
Usage of nitrogen сompounds by sulfur cycle bacteria of Yavorivske Lake
IBR O.M. Moroz
Mikrobiol. Biotechnol. 2 (18), 96-108, 2012
2*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20