Голопура Сергій Іванович
Голопура Сергій Іванович
доцент кафедри терапії і клінічної діагностики НУБіП України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутрішні хвороби тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ЛМ Богатко, ІП Кондрахін, МІ Цвіліховський, ...
332011
Профілактика порушень мінерального обміну в організмі сухостійних корів
МІЦ ОО Скиба, СІ Голопура
Ветеринарна медицина України, 2009
11*2009
Порушення обміну речовин у тварин під впливом екологічних чинників
ОО Скиба, ВІ Береза, СП Долецький, СІ ГОЛОПУРА, ...
Вісник аграр. науки–К, 53-55, 2005
62005
Рівень колострального імунітету і розвиток розладів травлення у новонароджених телят
МО Маринюк, СІ Голопура, ОМ Якимчук, ТВ Немова, МІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 21-23, 2014
42014
Експериментальні дослідження впливу інтегрованого когерентного випромінювання на показники крові телят
СІ Голопура, ОО Скиба, АХМ Дастжерді, ТР Клочко, ВІ Скицюк, ...
НТУУ" КПІ", 2011
42011
Zastosuvannia tvarynam khelatnykh spoluk biohennykh mikroelementiv z profilaktychnoiu i likuvalnoiu metoiu
VI Bereza, SI Holopura, MI Tsvilikhovskyi
Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi derzhavnoi zooveterynarnoi akademii 3 (2 …, 2010
42010
Vnutrishni nezarazni khvoroby tvaryn [Internal non-contagious animal diseases]
MI Tsvilikhovskyi, VI Bereza, VS Sichkar, SI Holopura, NH Hrushanska, ...
Kyiv: Ahrarnaosvita 614, 2014
32014
Лікування телят, хворих на диспепсію та бронхопневомонію, з використанням фізіотерапевтичного приладу «ПРОМІНЬ-12»
АХМ Дастжерді, СІ Голопура, ТР Клочко, ВІ Скицюк
Фотобіологія та фотомедицина, 43-46, 2011
32011
Дослідження стимуляції захисних функцій організму інтегрованим електромагнітним випромінюванням
СІ Голопура, АХМ Дастжерді, ТР Клочко, ВЯ Колесник, ГС Тимчик, ...
НТУУ" КПІ", 2008
32008
Ekspresiia imunoretseptornykh proteiniv u plazmolemi enterotsytiv novonarodzhenykh teliat u period formuvannia kolostralnoho imunitetu
SI Holopura, MO Maryniuk, MI Tsvilikhovskyi
The Animal Biology 19 (2), 16-22, 2017
22017
Patent Ukrainy № 92841
MI Tsvilikhovsky, MO Maryniuk, SI Holopura, LY Avdieieva, TV Nemova, ...
Kyiv: Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti [In Ukrainian], 2014
22014
Korektsiia vmistu zahalnoho bilka ta sechovyny v syrovattsi krovi novonarodzhenykh teliat u period formuvannia kolostralnoho imunitetu
SI Holopura, MI Tsvilikhovskyi
Visnyk Poltavskoi Derzh. ahrarnoi akademii 3, 95-97, 2014
22014
Rive n kolostralnoho imunitetu i rozvytok rozladiv travlenni a u novonarodzhenykh teliat. Veterynarna medytsyn a Ukrainy, 5, 21–23
MO Maryniuk, SI Holopura, OM Yakymchuk, TV Nemova, ...
22014
Vnutrіshnі nezaraznі hvorobi tvarin [Internal non-contagious animal diseases] Kyiv: Agricultural education, 614
MІ Cvіlіxovskij, VІ Bereza, VS Sіchkar, SІ Golopura, NH Hruschanska, ...
22014
Vplyv preparatu “Stymtel» na pokaznyky aktyvnosti transaminaz krovi suhostijnyh koriv
OO Skyba, SI Golopura, NG Grushans' ka, MI Cvilihovs' kyj
Naukovyj visnyk L'vivs' kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi …, 2009
22009
Investigation stimulation of organism protective function by integrated electromagnetic radiation
SІ Golopura
BULLETIN of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic …, 2008
22008
Участь молочної залози в обміні речовин при гострому отруєнні лактуючих корів нітратами (за даними ангіостомії)
СІ Голопура
ступеня канд. вет. наук: 16.00. 02" Патологія, онкологія і морфологія тварин …, 2002
22002
The influence of phospholipid-containing preparations on the level of immunoglobulin M in the serum of blood of calves during the period of formation of colostral immunity
SI Golopura, BV Popadiuk, MI Tsvilihovsky
Біологія тварин, 23-27, 2018
12018
Застосування ліпосомальних препаратів на основі нанотехнологій та фактори ризику
ТВ Немова, СІ Голопура, МО Маринюк, МІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 26-29, 2013
12013
Вплив лазерного опромінення на показники крові хворих на диспепсію і бронхопневмонію телят
СІ Голопура, ОО Скиба, ОМ Якимчук, АХМ Дастжерді, ТР Клочко
Біологія тварин, 276-279, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20