Голопура Сергій Іванович
Голопура Сергій Іванович
доцент кафедри терапії і клінічної діагностики НУБіП України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Профілактика порушень мінерального обміну в організмі сухостійних корів
МІЦ ОО Скиба, СІ Голопура
Ветеринарна медицина України, 2009
10*2009
Порушення обміну речовин у тварин під впливом екологічних чинників
ОО Скиба, ВІ Береза, СП Долецький, СІ ГОЛОПУРА, ...
Вісник аграр. науки–К, 53-55, 2005
62005
Рівень колострального імунітету і розвиток розладів травлення у новонароджених телят
МО Маринюк, СІ Голопура, ОМ Якимчук, ТВ Немова, МІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 21-23, 2014
42014
Експериментальні дослідження впливу інтегрованого когерентного випромінювання на показники крові телят
СІ Голопура, ОО Скиба, АХМ Дастжерді, ТР Клочко, ВІ Скицюк, ...
НТУУ" КПІ", 2011
42011
Дослідження стимуляції захисних функцій організму інтегрованим електромагнітним випромінюванням
СІ Голопура, АХМ Дастжерді, ТР Клочко, ВЯ Колесник, ГС Тимчик, ...
НТУУ" КПІ", 2008
32008
Застосування ліпосомальних препаратів на основі нанотехнологій та фактори ризику
ТВ Немова, СІ Голопура, МО Маринюк, МІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 26-29, 2013
12013
Вплив лазерного опромінення на показники крові хворих на диспепсію і бронхопневмонію телят
СІ Голопура, ОО Скиба, ОМ Якимчук, АХМ Дастжерді, ТР Клочко
Біологія тварин, 276-279, 2010
12010
Вплив препарату «Стимтел» на показники активності трансаміназ крові сухостійних корів
ОО Скиба, СІ Голопура, НГ Грушанська, МІ Цвіліховський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
12009
Вплив препарату „Стимтел” на активність лактатдегідрогенази та лужної фосфатази сироватки крові корів сухостійного періоду
ОО Скиба, СІ Голопура, НІ Бойко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
12009
Активність амінотрансфераз крові та сироватки молока корів різних типів вищої нервової діяльності
ВІ Карповський, ДІ КРИВОРУЧКО, ВО ТРОКОЗ, СІ ГОЛОПУРА, ...
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Збірник наукових …, 0
1
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
АВ Пилипченко, МБ Пісковий, МВ Горобець, ОВ Міщенко, ...
2020
ВПЛИВ НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ «МЕМБРАНОСТАБІЛ» НА ВМІСТ ОКРЕМИХ БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ СИРОВАТКИ КРОВІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ
СІ Голопура, МІ Цвіліховський
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 243-251, 2020
2020
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ВВ Гангур, ВМ Сахацька, ДМ Шевніков, СВ Маслійов, НО Коржова, ...
2019
ВПЛИВ НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ «МЕМБРАНОСТАБІЛ» НА ЕКСПРЕСІЮ БІЛКІВ ПЛАЗМОЛЕМИ ЕНТЕРОЦИТІВ ТЕЛЯТ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОЛОСТРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
СІ Голопура, МІ Цвіліховський
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 176-182, 2019
2019
Вплив препарату “Мембраностабіл” на експресію імунорецепторних білків у тонкому кишечнику жуйних у період формування колострального імунітету
СІ Голопура, МІ Цвіліховський, БВ Попадюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
Роль білків трансферинової фракції сироватки крові у формуванні колострального імунітету у новонароджених телят
СІ Голопура, МІ Цвіліховський, НА Заманбеков, ЖІ Казієв
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
2015
Корекція вмісту загального білка та сечовини в сироватці крові новонароджених телят у період формування колострального імунітету
МІ Цвіліховський, СІ Голопура
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 95-97, 2014
2014
Ветеринарні превентивні технології за внутрішньої патології високопродуктивних корів
МІ Цвіліховський, СІ Голопура, ВМ Костенко, НГ Грушанська, НІ Бойко
ЦП КОМПРИНТ, 2013
2013
СТАН ЗДОРОВ’Я ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ
СІ Голопура, ВІ Береза, ОО Скиба
Науковий вісник НУБіП України 172, 2012
2012
Профілактика ацидозу в корів
СІ Голопура, МІ Цвіліховський
Вісник аграрної науки, 33-35, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20