Аркадій Сухоруков, Аркадий Сухоруков, Arkadiy Sukhorukov
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова безпека держави: навчальний посібник
АІ Сухоруков, ОД Ладюк
К.: Центр учбової літератури 192, 2007
1622007
Проблеми фінансової безпеки України: монографія
АІ Сухоруков
К.: НІПМБ, 2005
1532005
Проблеми фінансової безпеки України: монографія
АІ Сухоруков
К.: НІПМБ, 2005
1532005
Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України
АІ Сухоруков
Стратегічні пріоритети, 199-201, 2014
1132014
Методичнi рекомендацiї щодо оцінки рівня економічної безпеки України
АІ Сухоруков
Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки, 2003
622003
Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави
АІ Сухоруков, Ю Харазішвілі
Банківська справа, 13-32, 2011
542011
Антикризова політика розвинутих країн
АІ Сухоруков
Економіка України, 16-27, 2004
452004
Щодо вдосконалення методології інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки України: Аналітична записка
ЮМ Харазішвілі, АІ Сухоруков, ТП Крупельницька
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/articles/1358, 2013
412013
Національна економічна безпека: навч. посібник
АІ Сухоруков
АІ Сухоруков, СЗ Мошенський, ОМ Петрук, 2010
412010
Щодо методології комплексного оцінювання складників економічної безпеки держави
АІ Сухоруков, ЮМ Харазішвілі
Стратегічні пріоритети, 5-15, 2013
402013
Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів
А Сухоруков
Економіка України, 26-33, 2002
372002
Методологія оцінки рівня економічної безпеки
А Сухоруков
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 49-55, 2008
312008
Проблеми інноваційної безпеки України
АІ Сухоруков
Стратегічна панорама, 75-81, 2002
292002
Економіка та організація інноваційної діяльності
АІ Сухоруков
Сухоруков АІ–К.: Ін-т муніцип. менеджменту і бізнесу, 2001
292001
Економічна безпека України в умовах сучасних геоекономічних змін
АІ Сухоруков
Стратегічна панорама, 30-44, 2007
282007
Kharazishvili Yu
AI Sukhorukov
Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv …, 2012
242012
Пріоритети інвестування національного технологічного розвитку
АІ Сухоруков
Стратегічна панорама, 131-139, 2003
232003
Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Modeling and forecasting of socio-economic development of Ukrainian regions]
AI Sukhorukov, YM Kharazishvili
Kyiv (in Ukr.), 2012
212012
Розвиток промислового потенціалу України в процесі після кризового відновлення
ОВ Собкевич, АІ Сухоруков, ВГ Савенко
К.: НІСД, 48, 2010
212010
Проблеми фінансової безпеки України
АІ Сухоруков
монографія/(Передмова акад. НАН України СІ Пиріжкова).–К.: НІПМБ, 2004
202004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20