Подписаться
Аркадій Сухоруков, Аркадий Сухоруков, Arkadiy Sukhorukov
Аркадій Сухоруков, Аркадий Сухоруков, Arkadiy Sukhorukov
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова безпека держави: навчальний посібник
АІ Сухоруков, ОД Ладюк
К.: Центр учбової літератури 192, 2007
2202007
Проблеми фінансової безпеки України:[монографія]
АІ Сухоруков
К.: НІПМБ, 2005
2192005
Проблеми фінансової безпеки України:[монографія]
АІ Сухоруков
К.: НІПМБ, 2005
2192005
Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України
АІ Сухоруков
Стратегічні пріоритети, 199-201, 2014
1952014
Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави
АІ Сухоруков, ЮМ Харазішвілі
Банківська справа, 13-32, 2011
852011
Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України
СІ Пирожков, АІ Сухоруков, СЛ Воробйов, ТП Крупельницька
К.: НІПМБ, 2003
792003
Щодо методології комплексного оцінювання складників економічної безпеки держави
АІ Сухоруков, ЮМ Харазішвілі
Стратегічні пріоритети, 5-15, 2013
722013
Національна економічна безпека: навч. посібник
АІ Сухоруков
АІ Сухоруков, СЗ Мошенський, ОМ Петрук, 2010
652010
Щодо вдосконалення методології інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки України: Аналітична записка
ЮМ Харазішвілі, АІ Сухоруков, ТП Крупельницька
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/articles/1358, 2013
632013
Антикризова політика розвинутих країн
АІ Сухоруков
Економіка України, 16-27, 2004
492004
Методологія оцінки рівня економічної безпеки
А Сухоруков
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 49-55, 2008
422008
Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialnoekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Modeling and forecasting of socio-economic development of Ukrainian regions]
AI Sukhorukov, YM Kharazishvili
Kyiv: NISD, 2012
392012
Проблеми інноваційної безпеки України
АІ Сухоруков
Стратегічна панорама, 75-81, 2002
392002
Економіка та організація інноваційної діяльності
АІ Сухоруков
Сухоруков АІ–К.: Ін-т муніцип. менеджменту і бізнесу, 2001
392001
Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів
А Сухоруков
Економіка України, 26-33, 2002
382002
Економічна безпека України в умовах сучасних геоекономічних змін
АІ Сухоруков
Стратегічна панорама, 30-44, 2007
352007
Modeling and forecasting of socio-economic development of the regions of Ukraine
AI Sukhorukov
NISD National Institute for Strategic Studies, 2012
272012
Пріоритети інвестування національного технологічного розвитку
АІ Сухоруков
Стратегічна панорама, 131-139, 2003
272003
Natsionalna ekonomichna bezpeka [National economic security]
AI Sukhorukov, SZ Moshenskyi, OM Petruk
Zhytomyr: Ruta, 2010
262010
Kharazishvili Yu
AI Sukhorukov
M.(2012) Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku …, 2012
252012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20