Підписатись
Аркадій Сухоруков, Аркадий Сухоруков, Arkadiy Sukhorukov
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми фінансової безпеки України:[монографія]
АІ Сухоруков
К.: НІПМБ, 2005
2262005
Фінансова безпека держави: навчальний посібник
АІ Сухоруков, ОД Ладюк
К.: Центр учбової літератури 192, 2007
2252007
Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України
АІ Сухоруков
Стратегічні пріоритети, 199-201, 2014
1982014
Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави
АІ Сухоруков, ЮМ Харазішвілі
Банківська справа, 13-32, 2011
862011
Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України
СІ Пирожков, АІ Сухоруков, СЛ Воробйов, ТП Крупельницька
К.: НІПМБ, 2003
832003
Щодо методології комплексного оцінювання складників економічної безпеки держави
АІ Сухоруков, ЮМ Харазішвілі
Стратегічні пріоритети, 5-15, 2013
752013
Національна економічна безпека: навч. посібник
АІ Сухоруков
АІ Сухоруков, СЗ Мошенський, ОМ Петрук, 2010
712010
Щодо вдосконалення методології інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки України: Аналітична записка
ЮМ Харазішвілі, АІ Сухоруков, ТП Крупельницька
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/articles/1358, 2013
642013
Антикризова політика розвинутих країн
АІ Сухоруков
Економіка України, 16-27, 2004
522004
Методологія оцінки рівня економічної безпеки
А Сухоруков
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 49-55, 2008
432008
Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialnoekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Modeling and forecasting of socio-economic development of Ukrainian regions]
AI Sukhorukov, YM Kharazishvili
Kyiv: NISD, 2012
392012
Проблеми інноваційної безпеки України
АІ Сухоруков
Стратегічна панорама, 75-81, 2002
392002
Економіка та організація інноваційної діяльності
АІ Сухоруков
Сухоруков АІ–К.: Ін-т муніцип. менеджменту і бізнесу, 2001
392001
Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів
А Сухоруков
Економіка України, 26-33, 2002
382002
Економічна безпека України в умовах сучасних геоекономічних змін
АІ Сухоруков
Стратегічна панорама, 30-44, 2007
362007
Пріоритети інвестування національного технологічного розвитку
АІ Сухоруков
Стратегічна панорама, 131-139, 2003
282003
Modeling and forecasting of socio-economic development of the regions of Ukraine
AI Sukhorukov
NISD National Institute for Strategic Studies, 2012
272012
Natsionalna ekonomichna bezpeka [National economic security]
AI Sukhorukov, SZ Moshenskyi, OM Petruk
Zhytomyr: Ruta, 2010
272010
Kharazishvili Yu
AI Sukhorukov
M.(2012) Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku …, 2012
252012
Система економічної безпеки держави
АІ Сухоруков, БМ Данилишин
К.: Вид. дім «Стилос, 2009
252009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20