Follow
Віктор Налуцишин
Віктор Налуцишин
професор кафедри кримінального права та процесу, Хмельницький університет управління та права
Verified email at univer.km.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)
ВВ Налуцишин
ВВ Налуцишин, 2009
352009
Проблеми відмежування хуліганства від суміжних злочинів
В Налуцишин
Вісник прокуратури 5 (59), 46-53, 2006
182006
Філософсько-правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку
ВВ Налуцишин
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018
162018
Соціальний контроль у забезпеченні правового порядку: філософсько-правова ідея та її сучасний розвиток: монографія
ВВ Налуцишин
Хмельницький: ФОП Мельник АА, 2018
102018
Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України): дис.... кандидата юрид. наук: 12.00. 08/Налуцишин Віктор Володимирович
ВВ Налуцишин
К, 2008
82008
Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа
ВВ Налуцишин
Прикарпатський юридичний вісник, 18-21, 2017
72017
Організація та здійснення виконання рішень судів в окремих державах Європейського Союзу
ВВ Налуцишин, ВВ Налуцишин
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: зб. наук …, 2019
62019
Зародження філософсько-правових уявлень про соціальний контроль та його взаємозв'язок з правовим порядком у стародавньому Китаї
ВВ Налуцишин
Наше право, 132-138, 2017
62017
Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства
ВВ Налуцишин
Університетські наукові записки, 237-247, 2005
62005
До питання кваліфікуючих ознак невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу
В Налуцишин
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 30 (2-1), 134-138, 2018
52018
Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством Латвії, Литви та Естонії
ВВ Налуцишин
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2016
52016
Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення
ВВ Налуцишин
Університетські наукові записки, 182-192, 2016
52016
Філософсько-правові розвідки понятійної конструкції правовий порядок
ВВ Налуцишин
Університетські наукові записки, 123-135, 2018
42018
Об’єкт невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу
ВВ Налуцишин
Вісник асоціації кримінального права України 1 (8), 140-162, 2017
42017
Суб’єкт злочинного діяння за законодавством окремих держав Європейського Союзу
ВВ Налуцишин
Університетські наукові записки, 282-295, 2017
42017
Права людини як ціннісне підґрунтя розуміння соціального контролю та правового порядку в епоху Нового часу
ВВ Налуцишин
Конституційно-правові академічні студії, 5-14, 2017
32017
Релігійно-моральні цінності як підґрунтя розуміння соціального та правового порядку у вченні Августина Аврелія, Томи Аквінського та Марсилія Падуанського
ВВ Налуцишин
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 92-97, 2017
32017
Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак хуліганства (ч. ч. 2, 3, 4 ст, 296 КК України)
ВВ Налуцишин
Ужгородський національний університет, 2013
32013
Визначення ознак об’єктивної сторони хуліганства
ВВ Налуцишин
Право і суспільство, 302-306, 2013
32013
Суб’єкт злочинного посягання: європейський досвід
ВВ Налуцишин, ВВ Налуцишин
Південноукраїнський правничий часопис, 134-142, 2022
22022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20