Віктор Налуцишин
Віктор Налуцишин
професор кафедри кримінального права та процесу, Хмельницький університет управління та права
Підтверджена електронна адреса в univer.km.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)
ВВ Налуцишин
Налуцишин ВВ–Х.: Харків юридичний, 2009
212009
Проблеми відмежування хуліганства від суміжних злочинів
В Налуцишин
Вісник прокуратури, 59, 2006
102006
Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України): дис.... кандидата юрид. наук: 12.00. 08/Налуцишин Віктор Володимирович
ВВ Налуцишин
К, 2008
72008
Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства
ВВ Налуцишин
Університетські наукові записки, 237-247, 2005
52005
Визначення ознак об’єктивної сторони хуліганства
ВВ Налуцишин
Право і суспільство, 302-306, 2013
32013
Характеристика суб’єкта хуліганства: наукові та практичні питання
ВВ Налуцишин
Університетські наукові записки, 378-383, 2013
22013
Філософсько-правові розвідки понятійної конструкції правовий порядок
ВВ Налуцишин
Університетські наукові записки, 123-135, 2018
12018
Філософсько-правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку
ВВ Налуцишин
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018
12018
Ідеалістичне тлумачення соціального контролю та правового порядку в німецькій класичній філософії
ВВ Налуцишин
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2017
12017
Права людини як ціннісне підґрунтя розуміння соціального контролю та правового порядку в епоху Нового часу
ВВ Налуцишин
Конституційно-правові академічні студії, 5-14, 2017
12017
Свобода як основа розуміння соціального контролю та правового порядку у філософсько-правових поглядах М. Лютера, Ж. Кальвіна, Ж. Бодена та Т. Кампанелли
ВВ Налуцишин
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
12017
Релігійно-моральні цінності як підґрунтя розуміння соціального та правового порядку у вченні Августина Аврелія, Томи Аквінського та Марсилія Падуанського
ВВ Налуцишин
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 92-97, 2017
12017
Зародження філософсько-правових уявлень про соціальний контроль та його взаємозв'язок з правовим порядком у стародавньому Китаї
ВВ Налуцишин
Наше право, 132-138, 2017
12017
До питання філософського осмислення формування взаємозв'язку соціального контролю та правового порядку
ВВ Налуцишин
Право. ua, 135-139, 2017
12017
Інституційна конфігурація соціального порядку: філософсько-правовий вимір. Institutional Configuration of Social Order: Philosophical and Legal Dimension
ВВ Налуцишин
12017
Формування філософсько-правових уявлень про правовий порядок у Стародавньому Римі
ВВ Налуцишин
Право і суспільство, 7-9, 2017
12017
Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа
ВВ Налуцишин
Прикарпатський юридичний вісник, 18-21, 2017
12017
Формування правового порядку в історичній ретроспективі соціального контролю
ВВ Налуцишин
Європейські перспективи, 44-49, 2017
12017
Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення
ВВ Налуцишин
Університетські наукові записки, 182-192, 2016
12016
Розвиток філософсько-правових уявлень про соціальний контроль та його взаємозв’язок з правовим порядком у добу Середньовіччя
ВВ Налуцишин
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 167-170, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20