Костирко Алла Георгіївна | Kostyrko Alla
Костирко Алла Георгіївна | Kostyrko Alla
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства
ВП Клочан, ВФ Клочан, НІ Костаневич, АГ Костирко
Економіка АПК, 54-55, 2008
222008
Оцінка моделей діагностики банкрутства
ВП Клочан, ВФ Клочан, НІ Костаневич, АГ Костирко, ВП Клочан, ...
202010
Ефективна діяльність сільськогосподарських підприємств для підвищення іміджу товаровиробника
ОМ Вишневська, АГ Костирко, МД Бабенко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 4 (43), 53, 2007
62007
Структуризація проблем аграрних підприємств щодо формування їх фінансового потенціалу.
АГ Костирко, АГ Костырко
42012
Агролізинг як джерело формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств
АГ Костирко
Інфраструктура ринку, 86-90, 2016
32016
Перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств в контексті управління їх фінансовим потенціалом
АГ Костирко
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 165-170, 2012
32012
Визначення впливу факторів на результати господарювання
ВП Клочан, НІ Костаневич, АГ Костирко
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 59-64, 2012
32012
Економічна складова формування фінансового потенціалу підприємств
АГ Костирко
Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних …, 0
3
Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів
НВ Бобровська, АГ Костирко
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес …, 2016
22016
Формування і використання фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств
АГ Костирко, АГ Костырко
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
22015
Глобалізаційні процеси і їх вплив на фінансовий потенціал підприємств аграрного сектора
АГ Костирко, АГ Костырко
22014
Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави
АГ Костирко, АГ Костырко
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
22014
Роль аграрного страхування у підвищенні інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств
АГ Костирко, АГ Костырко
22013
Стан та перспективи фінансового забезпечення аграрних підприємств
АГ Костирко
Проблеми забезпечення сталої економіки в країні: матеріали Міжнар. наук …, 2012
22012
Управління оборотним капіталом та напрямки його покращення
ВФ Клочан, НІ Костаневич, АГ Костирко
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 31-36, 2012
22012
Фінансовий потенціал аграрних підприємств та необхідність управління ним
АГ Костирко, АГ Костырко
22012
Взаємозв’язок діагностики фінансового стану і діагностики банкрутства
АГ Костирко, АГ Костырко
22009
Нарощування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств
АГ Костирко
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України: матеріали ХХVІІІ …, 0
2
Фінансовий потенціал підприємства як складова забезпечення його фінансової рівноваги
АГ Костирко
ББК 72+ 74.58 М 34, 34, 0
2
Особливості формування і відтворення основних засобів аграрної галузі
АГ Костирко, РІ Гаврилюк
Економіка та управління підприємствами. Вип 15, 230-233, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20