Костирко Алла Георгіївна | Kostyrko Alla
Костирко Алла Георгіївна | Kostyrko Alla
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства
ВП Клочан, ВФ Клочан, НІ Костаневич, АГ Костирко
Економіка АПК, 54-55, 2008
212008
Оцінка моделей діагностики банкрутства
ВП Клочан, ВФ Клочан, НІ Костаневич, АГ Костирко, ВП Клочан, ...
202010
Ефективна діяльність сільськогосподарських підприємств для підвищення іміджу товаровиробника
ОМ Вишневська, АГ Костирко, МД Бабенко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 4 (43), 53, 2007
62007
Структуризація проблем аграрних підприємств щодо формування їх фінансового потенціалу.
АГ Костирко, АГ Костырко
42012
Формування і використання фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств
АГ Костирко, АГ Костырко
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
32015
Агролізинг як джерело формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]
АГ Костирко
Глобальні та національні проблеми економіки, 567-569, 2014
32014
Перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств в контексті управління їх фінансовим потенціалом
АГ Костирко
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 165-170, 2012
32012
Визначення впливу факторів на результати господарювання
ВП Клочан, НІ Костаневич, АГ Костирко
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 59-64, 2012
32012
Економічна складова формування фінансового потенціалу підприємств
АГ Костирко
Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних …, 0
3
Глобалізаційні процеси і їх вплив на фінансовий потенціал підприємств аграрного сектора
АГ Костирко, АГ Костырко
22014
Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави
АГ Костирко, АГ Костырко
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
22014
Роль аграрного страхування у підвищенні інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств
АГ Костирко, АГ Костырко
22013
Стан та перспективи фінансового забезпечення аграрних підприємств
АГ Костирко
Проблеми забезпечення сталої економіки в країні: матеріали Міжнар. наук …, 2012
22012
Управління оборотним капіталом та напрямки його покращення
ВФ Клочан, НІ Костаневич, АГ Костирко
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 31-36, 2012
22012
Фінансовий потенціал аграрних підприємств та необхідність управління ним
АГ Костирко, АГ Костырко
22012
Взаємозв’язок діагностики фінансового стану і діагностики банкрутства
АГ Костирко, АГ Костырко
22009
Нарощування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств
АГ Костирко
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України: матеріали ХХVІІІ …, 0
2
Фінансовий потенціал підприємства як складова забезпечення його фінансової рівноваги
АГ Костирко
ББК 72+ 74.58 М 34, 34, 0
2
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ FEATURES OF FORMATION AND REPRODUCTION OF THE MAIN RESOURCES OF THE AGRARIAN SECTOR
АГ Костирко, РІ Гаврилюк
Економіка та управління підприємствами. Вип 15, 230-233, 2017
12017
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ У ВІТЧИЗНЯНОМУ АГРАРНОМУ СЕКТОРІ CURRENT SITUATION AND PROBLEM ASPECTS OF LABOUR PAYMENT IN THE AGRARIAN SECTOR
АГ Костирко, СО Межений
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20