Brintseva Olena Брінцева Олена Григоріївна (ORCID iD 0000-0003-2442-3000)
Brintseva Olena Брінцева Олена Григоріївна (ORCID iD 0000-0003-2442-3000)
КНЕУ імені В. Гетьмана, к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
НазваПосиланняРік
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот, OA Грішнова, ОГ Брінцева
К.: КНЕУ, 2012
102*2012
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
29*2017
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРАКТИКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОГ Брінцева, ОА Грішнова
Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
21*2013
Фіктивний людський капітал: сутність, характерні особливості, чинники формування
ОА Грішнова, ОГ Брінцева
Демографія та соціальна економіка, 90-101, 2015
19*2015
Соціальна відповідальність : навч. посіб.
АМ Колот, ОА Грішнова, ОО Герасименко, ОГ Брінцева
К. : КНЕУ, 2015
18*2015
ПРЕКАРИЗАЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ
ЕА Гришнова, ЕГ Бринцева
Безопасность, 2014
13*2014
Вплив кризових явищ у соціально-трудовій сфері на процеси формування та використання людського капіталу
ОГ Брінцева
Cоціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наукових праць, С …, 2014
12*2014
Відповідальність підприємства щодо персоналу як новий формат розбудови соціально-трудових відносин
ОА Грішнова, ОГ Брінцева
Економіка і управління, С. 49-55., 2012
10*2012
Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву
ОА Грішнова, ОГ Брінцева
Актуальні проблеми економіки, С.198-204, 2012
72012
Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук
ОГ Брінцева
автореф. дис. на здобуття наук, 2011
62011
Рівні та показники оцінки ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом
ОГ Брінцева
Актуальні проблеми економіки 6, 91-95, 2010
62010
Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом
О Брінцева
Україна: аспекти праці, 34-38, 2009
62009
Konkurentospromozhnist vyshchoi osvity i konkurentospromozhnist pratsivnykiv: yak stvoriuietsia fiktyvnyi liudskyi kapital
OA Hrishnova, OG Brintseva
- … and Employee Competitiveness: How is fictitious …, 2018
22018
Трансформація людського капіталу в контексті зміни змісту праці в новій економіці
ОГ Брінцева
Україна: аспекти праці, 2016
22016
Фіктивний людський капітал: концептуальні підходи та особливості оцінювання
О Брінцева
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
22016
Внедрение системы мониторинга индикаторов достойного труда в Украине
ЕГ Бринцева, ОВ Дорош
Современные технологии управления, Режим доступа к журн.: http://sovman.ru …, 2014
22014
Региональные особенности прекаризации современного общества в странах Европейского союза
ЕГ Бринцева, ВЛ Глибовец
Международная и национальная экономика. Текущие научные проблемы Восточной …, 2013
22013
Розвиток консалтингу в Україні під впливом змін у соціально-трудовій сфері
ОА Грішнова, ОГ Брінцева
Теоретичні та прикладні питання економіки, 87-94, 2012
22012
Transition to a new economy: transformation trends in the field of income and salary functions
O Grishnova, A Cherkasov, O Brintseva
Problems and Perspectives in Management 17 (2), 18, 2019
12019
Фіктивізація людського капіталу як чинник виникнення нових ризиків у сфері зайнятості
ОГ Брінцева
ЦНТУ, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20