Яцюта Валерій Петрович, Yatsiuta Valerii Petrovych
Яцюта Валерій Петрович, Yatsiuta Valerii Petrovych
доцент кафедри фінансів, КНЕУ, http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1263421
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Місцеві фінанси
МА Гапонюк, НА Гапонюк, АЄ Буряченко, АЕ Буряченко, ВП Яцюта, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
82*2002
Удосконалення фінансової політики
ВП Яцюта
Фінанси України, 60-67, 2001
52001
та ін./Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч. посібник/за заг. ред. ВМ Федосова
МА Гапонюк, АЄ Буряченко, ВП Яцюта
К.: КНЕУ, 2010
22010
Удосконалення фінансових відносин у підприємствах місцевого господарства
АВ Яцюта, ВП Яцюта
Фінанси, облік і аудит, 211-218, 2013
12013
Класифікація житлового ринку і житла
ВП Яцюта
Формування ринкових відносин в Україні, 41-46, 2017
2017
Классификация жилищного рынка и жилья
ВП Яцюта, АВ Яцюта
Формирование рыночных отношений в Украине, 2017
2017
Ринкові відносини в житловій сфері України
ВП Яцюта, АВ Яцюта
Формування ринкових відносин в Україні, 89-92, 2016
2016
Прибуток та його взаємозв’язок з оцінкою вартості банку
ВП Яцюта, АВ Яцюта
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
2015
Розвиток форм власності удосконалення фінансових відносин на рівні місцевого господарства
ВП Яцюта, АВ Яцюта
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
2014
Організація науково-дослідної роботи студентів при вивченні курсу «Місцеві фінанси»
ВП Яцюта
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Місцеві фінанси у схемах і таблицях
ВП Яцюта, ВП Яцюта, ММ Степура, ММ Степура, ЄО Малік, ЕА Малик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2010
Шляхи вдосконалення самостійної роботи студентів з прикладних дисциплін
ВП Яцюта
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
2008
Методика підготовки до вступного іспиту спеціальності «Фінанси» на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
ВП Яцюта, ВП Яцюта
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
2006
Вступні іспити—основа успішної підготовки магістрів
ВП Яцюта, ВП Яцюта
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005
2005
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ЛИСЕНКО ВМ
ОД Василик, МА Гапонюк, ОП Кириленко, ОА Король, НМ Сивульська, ...
ББК 65.26 Я4 Ф 59, 102, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15