Онуфрієва Л.А. (Onufriieva L.A., Onufriieva Liana)
Онуфрієва Л.А. (Onufriieva L.A., Onufriieva Liana)
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Psychological Analysis of Levels of Communicative Actions Construction
N Honcharuk, L Onufriieva
PSYCHOLINGUISTICS 24 (1), 97-117, 2018
102018
Дослідження психологічних детермінант розвитку професійної самосвідомості та особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій
ЛА Онуфрієва
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
102013
The Psychology of Professional Realization of a Future Specialist's Personality: œbtheoretical and Methodological Aspect
LA Onufrìêva
Bonus Liber, 2017
92017
Communicative needs in the structure of the intercourse process
NM Honcharuk, LA Onufriieva
Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools …, 2018
82018
Психологічний аспект навчання іншомовного мовлення дорослих
ІЛ Онуфрієва, ЛА Онуфрієва
Проблеми сучасної психології 7, 2010
82010
Психологічні умови самостійного оволодіння засобами іншомовного спілкування на початковому етапі навчання (на матеріалі досліджень студентів першого курсу немовних факультетів)
ЛА Онуфрієва
Інститут психології ім. ГС Костюка АПН України, 1998
71998
Соціалізація особистості: соціопсихологічний контекст
ВІ Докаш, ЛА Онуфрієва, ІЛ Рудзевич
Проблеми сучасної психології 24, 2014
62014
Самооцінка як складова Я-концепції майбутніх фахівців соціономічних професій
ЛА Онуфрієва
Проблеми сучасної психології 22, 2013
62013
The issue of professional formation and development of future socionomic specialist’s personality
ЛА Онуфрієва
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (25), 72-75, 0
6
Neiropsykholinhvistychne doslidzhennia politychnykh hasel iz zovnishnoi reklamy [A neuropsycholinguistic research of political slogans from outdoor advertising]
S Maksymenko, B Тkach, L Lytvynchuk, L Onufriieva
Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika–Psycholinguistics …, 2019
52019
Doslidzhennia psykholohichnykh determinant rozvytku profesiinoi samosvidomosti ta osobystisnoi zrilosti maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii [The research of …
LA Onufriieva
Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni VO …, 2013
52013
Формування психологічної готовності випускників педагогічних спеціальностей ВНЗ до професійної діяльності
ЛА Онуфрієва
Проблеми сучасної психології 13, 2011
52011
Психологічні аспекти навчання лексиці і читанню іноземною мовою
ЛА Онуфрієва, ІЛ Онуфрієва
Проблеми сучасної психології 9, 2010
52010
Kontseptualni mezhi poniattia kopinh-stratehii osobystosti u psykholohii [Conceptual boundaries of the concept of сoping strategies of personality in psychology]. SD Maksymenko …
IV Vashchenko
Problemy suchasnoi psykholohii–Problems of Modern Psychology: Collection of …, 2018
42018
The psychological potential of socionomic specialists’ personal progress in the light of family education
LA Onufriieva
Проблеми сучасної психології, 448-457, 2015
42015
The psychological potential of socionomic specialists’ personal progress in the light of family education
LA Onufriieva
Проблеми сучасної психології, 448-457, 2015
42015
Professional self-appraisal at the professional formation of future socionomic specialists’ personality
LA Onufriieva
Проблеми сучасної психології, 456-467, 2014
42014
Професійна самооцінка у професійному становленні особистості майбутніх фахівців соціономічних професій
ЛА Онуфрієва
Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць, 2014
42014
Psykholohichnyi aspekt stanovlennia profesiinoi kultury u maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii [Elektronnyi resurs]
LA Onufriieva
Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni HS …, 0
4
The theoretical and methodological analysis of Me–professional image as a component of future professionals’ Me–concept
LA Onufriieva
Проблеми сучасної психології, 195-205, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20