Юрій Паливода, Yuriy Palivoda, Юрий Паливода
Юрій Паливода, Yuriy Palivoda, Юрий Паливода
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Технологія оброблення корпусних деталей: навч. посіб
ЮЄ Паливода, ІГ Ткаченко, ЮБ Капаціла, ІБ Гевко
Тернопіль: ТНТУ, 2016
62016
Методичні вказівки англійською мовою для курсового проектування і самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» для …
АЄ Дячун, ЮЄ Паливода, ІГ Ткаченко, ВР Паньків, МР Паньків
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя., 2019
2019
Технологія виготовлення деталей класу «Порожнисті циліндри»(втулки): методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних завдань з дисциплін «Технологія обробки …
ЮЄ Паливода, АЄ Дячун
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
2019
Дослідження шорсткості поверхонь після процесу доведення
ЮЄ Паливода, ПО Вдовиченко
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Дослідження циліндричності поверхонь після вигладжування
Ю Паливода, С Бута
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Розроблення системи адаптивного контролю процесу токарної обробки
Ю Паливода, П Пашко
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Розмірні ланцюги: навчально-методичний посібник
ЮЄ Паливода, ЮБ Капаціла, АЄ Дячун, ІГ Ткаченко
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018
2018
Основи технології складання
ЮЄ Паливода, АЄ Дячун
2017
Дослідження шорсткості циліндричних поверхонь після вигладжування
ЮЄ Паливода, ІТ Сидорик
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
Взаємозв'язок конструктивних елементів гвинтових і захисних механізмів від характеру навантаження
ТС Дубиняк, ІБ Гевко, ЮЄ Паливода, ОП Скиба, АЛ Мельничук, ...
2016
Методичний посібник з виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин»
АЄ Дячун, ЮБ Капаціла, ЮЄ Паливода, ІГ Ткаченко
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
2016
Взаємозв’язок конструктивних характеристик гвинтових і захисних механізмів від характеру навантаження
ІБ Гевко, ЮЄ Паливода, ОП Скиба, ТС Дубиняк, АЛ Мельничук, ...
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
2016
Технологія оброблення зубчастих коліс
ЮЄ Паливода, ЮБ Капаціла, ІГ Ткаченко
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
2016
Технологія оброблення корпусних деталей
ЮЄ Паливода, ІГ Ткаченко, ЮБ Капаціла, ІБ Гевко
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
2016
Взаємозв'язок конструктивних елементів гвинтових механізмів з характером навантаження
ТС Дубиняк, ІБ Гевко, ЮЄ Паливода, ОП Скиба, АЛ Мельничук, ...
2015
Аналіз технологій виготовлення профільних гвинтових заготовок
АЄ Дячун, ЮЄ Паливода, НС Раздайбедіна
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2015
2015
Визначення оптимальної форми профілю ролика для обкатування
ІІ Гарасюк, ЮЄ Паливода
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2015
2015
Дослідження теплових явищ та руйнування контактуючих поверхонь при абразивному зношуванні
Ю Паливода
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
2015
Методи підвищення експлуатаційної надійності і довговічності дисків бурякозбиральних машин
ЮЄ Паливода, МГ Левкович, ВЗ Гудь, АБ Гупка
Сільськогосподарські машини, 121-127, 2015
2015
Способи виготовлення гофрованих заготовок з заданим профілем
Ю Паливода
Збірник тез доповідей ⅩⅫ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20