Єрмолаєв Юрій Олексійович
Єрмолаєв Юрій Олексійович
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розробка САУ електромеханічного приводу верстата типу «ДУГА» на базі «ЭШИМ-1»
ЮО Єрмолаєв, ГВ Савеленко
Збірник наукових праць КНТУ.—Кіровоград: КНТУ, 270-273, 2004
72004
Дослідження САУ процесу РОД на верстаті з електромеханічним приводом. І. Основні фактори, що впливають на процес
ЮО Єрмолаєв, ПМ Великий, ГВ Савеленко
Збірник наукових праць КНТУ.—Кіровоград: КНТУ, 270-273, 2007
52007
Дослідження робочого процесу розмірної обробки дугою на верстаті з електромеханічним приводом
ГВ Савеленко, ЮО Єрмолаєв
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 164-169, 2014
42014
Математична модель ланки різання в системі автоматичного регулювання навантаження головних електроприводів деревообробних фрезерних верстатів
ЮО Єрмолаєв, ТГ Руденко
Енергетика і автоматика, 2013
42013
Development of software and hardware device of automated system of the process stabilization of arc dimensional processing
ГВ Савеленко, ЮО Єрмолаєв, ОГ Собінов, ВІ Гуцул
Technology audit and production reserves 1 (3 (21)), 22-28, 2015
32015
Інформаційно-комп’ютерна система контролю процесу фрезерування деревообробного верстата
ТГ Руденко, ЮО Єрмолаєв
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2014
32014
Розробка автоматизованої системи керування обробкою деревини на поздовжньо-фрезерних верстатах
ТГ Руденко, ЮО Єрмолаєв, ВО Шалімов
Збірник наукових праць КНТУ /Техніка в сільськогосподарському виробництві …, 2012
32012
Дослідження САУ процесу РОД на верстаті з електромеханічним приводом. ІІ. Інформаційно-вимірювальний комплекс для проведення експериментальних досліджень
ГВ Савеленко, ЮО Єрмолаєв, ВМ Каліч
32012
Визначення параметрів асинхронних двигунів з побудовою статичних характеристик для приводів фрезерувального верстата СФ-АСТРА-РК8
ЮО Єрмолаєв, ТГ Руденко
Збірник наукових праць КНТУ /Техніка в сільськогосподарському виробництві …, 2010
32010
роЗроБка проГрамно-апаратноГо прИстрою автоматИЗованої сИстемИ стаБІлІЗацІї процеса роЗмІрної оБроБкИ дуГою
ГВ Савеленко, ЮО Єрмолаєв, ОГ Собінов, ВІ Гуцул
Технологический аудит и резервы производства, 22-28, 2015
22015
Обґрунтування впровадження системи плавного пуску для привода фрез верстата СФ-АСТРА-РК8
ЮО Єрмолаєв, ТГ Руденко
Збірник наукових праць КНТУ /Техніка в сільськогосподарському виробництві …, 2012
22012
Експериментальні дослідження електроприводів верстата СФ-АСТРА-РК8
ЮО Єрмолаєв, ТГ Руденко, ЄП Босов
Збірник наукових праць КНТУ /Техніка в сільськогосподарському виробництві …, 2009
22009
Модель систем електроприводів деревообробного верстата
ЮО Єрмолаєв, ТГ Руденко
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2013
1*2013
Аналіз можливостей покращення енергоефективності процесу розмірної обробки дугою
ГВ Савеленко, ЮО Єрмолаєв
НУХТ, 2015
2015
Обґрунтування способу спрощення математичних розрахунків в програмованих логічних контролерах для управління процесом розмірної обробки дугою
ГВ Савеленко, ТГ Руденко, ЮО Єрмолаєв
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2014
2014
Автоматизована система контролю та керування процесом фрезерування деревообробного верстата
ТГ Руденко, ЮО Єрмолаєв
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2014
2014
Математична модель системи головний привод-привод подачі фрезерного деревообробного верстата
ТГ Руденко, ЮО Єрмолаєв, ГВ Савеленко
НУХТ, 2014
2014
Управління інформаційною безпекою на основі інтелектуальних технологій
ЮІ Хлапонін
Технологический аудит и резервы производства, 47-50, 2014
2014
Автоматизована система керування обробкою деревини на поздовжньо-фрезерних верстатах
ТГ Руденко, ЮО Єрмолаєв
Автоматизація управління та інтелектуальні системи: збірник тез за …, 2013
2013
Автоматизированная система управления процессом фрезерования деревообрабатывающих продольно-фрезерных станков
ЮАЕ Т.Г. Руденко
проектирование в машиностроении: Материалы Первой Международной заочной …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20