Галина Спяк
Галина Спяк
доцент кафедри підприємництва і торгівлі ЗУНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облік і аудит у банках: навчальний посібник
Г Спяк, Т Фаріон
Київ: Атіка, 2004
25*2004
Розвиток системи венчурного фінансування в Україні
ББ Сас, ГІ Спяк
Економічний аналіз, 195-202, 2014
192014
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БАНКІВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Г СПЯК, Т ФАРІОН
102010
Відображення кредитних оперцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банку: методика і практика
Г Спяк
Вісник НБУ, С. 36-38, 2007
62007
Облікова політика в управлінні банком: організаційно-методичний аспект
Г Спяк
Фінансова система України: збірник наукових праць, С.392-397, 2011
52011
Методичні аспекти бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами
Г Спяк
Світ фінансів, С.79-89, 2008
5*2008
Особливості планування банківської діяльності в умовах перехідної економіки
ІВ Бушуєва, ГІ Спяк
Формування ринкових відносин в Україні (укр.), 49-54, 2002
52002
Інформаційно-аналітичні інструменти фінансової безпеки банків
ГІ Спяк, ВО Ткачук
Молодий вчений, 894-898, 2016
42016
Інформаційне забезпечення кредитної діяльності банку в контексті її оптимізації
Г Спяк, Б Сас
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 146-154, 2014
32014
Базові засади побудови бухгалтерського обліку банків України в сучасних умовах
Г Спяк
Бухгалтерський облік і аудит, с. 20-34, 2010
22010
Вплив соціальних мереж на маркетингову політику банків
ВО Ткачук, ГІ Спяк
ТНЕУ, 2015
12015
Ревізія як форма внутрішнього контролю в установах банків України (на прикладі АТ “Ощадбанк”)
Г Спяк, Б Сас
Інноваційна економіка, с.133-141, 2013
12013
Оцінка собівартості банківських продуктів на основі методу функціонально-вартісного аналізу
Г Спяк
Інноваційна економіка, С. 235-240, 2012
12012
Порівняльний аналіз сучасних моделей оцінки портфельного кредитного ризику банку
Г Спяк, М Фастовець
Вісник СевГТУ, с. 99-107, 2006
12006
РІВЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
ІМ Бойчик, ОМ Собко, ГІ Спяк
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, 118-123, 2021
2021
Теоретико-організаційні аспекти оптимізації діяльності торговельних підприємств на засадах логістики
І Бойчик, Г Спяк, О Волошин
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 156-170, 2021
2021
Обґрунтування індикаторів і формалізація інтегрального показника стратегічного аналізу підприємств
НМ Хорунжак, ІМ Бойчик, ГІ Спяк
2019
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ АУДИТУ БАНКІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
МІ Кощинець, ГІ Спяк, НМ Хорунжак
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, 116-122, 2018
2018
Фінансова стійкість вітчизняних банків: стан та фактори впливу
Г Спяк
Тернопіль: Тайп, 2017
2017
Заходи та механізми гармонізації законодавства України з питань бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграційних процесів
НМ Зорій, ІВ Данилюк, ГІ Спяк
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20