Олена Малахова, Olena Malakhova
Олена Малахова, Olena Malakhova
кандидат економічних наук, доцент Тернопільський національний
Verified email at tneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки
ОВ Дзюблюк, ОЛ Малахова
Вектор, 2008
732008
Банківські операції
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, НД Галапуп, ОЛ Малахова, ОС Пруський, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2013
512013
Банківські операції
МОЛ Дзюблюк О. В., Адамик Б. П., Пруський О. С.
Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф» 2, 688 с., 2013
51*2013
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, НД Гандзола, ...
Вектор, 2012
352012
Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком
ОЛ Малахова
Світ фінансів, 101-112, 2017
25*2017
Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності
ОЛ Малахова
автореферат, 24 с., 2004
172004
Кредитне забезпечення підприємницької діяльності.
ОЛ Малахова
152004
діяльність банків як базова передумова забезпечення фінансової стійкості банківської системи України
О Малахова
Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний …, 2014
14*2014
Кредитна діяльність банків як базова передумова забезпечення фінансової стійкості банківської системи України
СТ Малахова, Олена
Економічний аналіз 16 (1), 275-285, 2014
142014
Концептуальні підходи до ліквідності банку як об’єкту фінансового управління
О Іващук
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
132010
Оптимізація діяльності банківських установ щодо організації депозитних операцій
ОЛ Малахова
Світ фінансів, 18-30, 2017
12*2017
Оптимізація діяльності банківських установ щодо організації депозитних операцій
ОЛ Малахова, ЮМ Галіцейська
Світ фінансів, 18-30, 2010
122010
Оптимізація діяльності банківських установ щодо організації депозитних операцій
ЮМ Галіцейська
Світ фінансів.–Тернопіль, 18-30, 2010
12*2010
оптимізація діяльності банківських установ щодо організації депозитних операцій
М О.
Світ фінансів, С. 18-30., 2010
12*2010
Основні напрями розширенння операцій банків з кредитно-розрахункового обслуговування клієнтів в умовах кризових явищ в економіці
О Малахова
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
122010
Макроекономічні аспекти розвитку банківської системи України
О Малахова
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 37-47, 2008
112008
Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив дійти висновку про значні напрацювання в частині дослідження проблем функціонування банківської системи як вітчизняними, так і …
О МАЛАХОВА
11*
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ
Ю Бугель, О Дзюблюк, О Малахова, Н Рогожнікова, Є Рясних, Ю Серик
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ, 60, 2016
102016
ББК 65.9 (4Укр)
ОВ Дзюблюк, ОБ Васильчишин, БП Адамик, ГР Балянт, ОЛ Малахова, ...
10*2010
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання
ОЛМ О.В. Дзюблюк О.Б. Васильчишин
Економічна думка»,, 2010
102010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20